09 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Ny klimapolitik kræver opgør med lobbyister

Blogs

Andreas Petersen
Bestyrelsesmedlem i miljøorganisationen Verdens Skove
Uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Arbejder med temaer som klima, biodiversitet, energipolitik og biomasse.
Blogindlæg af Andreas Petersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 06. september, 2019, 08:27:41

Ny klimapolitik kræver opgør med lobbyister

En reel grøn omstilling sker ikke ved floromvunden retorik. Den kræver et opgør med magtfulde lobbyister, der vil kæmpe med næb og klør, for at den grønne omstilling ikke truer deres etablerede privilegier.

Målet er ambitiøst. Regeringen og støttepartierne vil nedbringe Danmarks udslip af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Sådan lød det i forsommerens “forståelsespapir”.

Energisektoren og dens hær af lobbyister har i offentligheden næsten uimodsagt kunne formidle myter om egne grønne bedrifter

Partierne tilføjede optimistisk, at Folketinget kan blive “det grønneste parlament i verden”. Afgørende vigtig bliver den ny klimalov, hvor forhandlingerne nu er startet.

En reel grøn omstilling vil ikke bestå af floromvunden retorik og flotte fraser. Den kræver et opgør med magtfulde lobbyister, der vil kæmpe med næb og klør, for at den grønne omstilling ikke truer deres etablerede privilegier.

Klimahensyn over snævre sektorinteresser

Hvis en drastisk reduktion af den udledte CO2 skal være realistisk, må politikerne turde sætte klimahensyn over snævre sektorinteresser. 

Finansbranchen har igennem flere år været genstand for kritisk bevågenhed på grund af en perlerække af skandaler. En anden branche har derimod stort set undgået mediernes skarpe søgelys.

Energisektoren med dens hær af lobbyister har i offentligheden næsten uimodsagt kunnet formidle myter om egne grønne bedrifter.

Dansk Energi udtaler selv, at organisationen ønsker at “tage Danmarks grønne omstilling til et nyt niveau”.

Brancheforeningen har imidlertid i årevis forsvaret en “grøn” omstilling, der har gjort skovfattige Danmark til storforbruger af skovbiomasse. Værk efter værk brænder nu millioner af tons biomasse fra skoven, både fra Danmark og ikke mindst fra udlandet.

Danmark udleder reelt 60 millioner tons CO2

Da udslip fra biomasse på grund af en international regneregel ikke tælles med, hvor den brændes, forsvinder CO2-udslippet på magisk vis ud af statistikkerne.

Ugebrevet Mandag Morgen har opgjort, at Danmarks udledning af CO2 ville stige fra 48 millioner tons CO2 til næsten 60 millioner tons CO2, hvis denne udledning blev regnet med. 

Sektoren med Dansk Energi og Dansk Fjernvarme i spidsen har med en brancheaftale om “bæredygtig” biomasse med helt utilstrækkelige garantier for biodiversitet, klimahensyn og ansvarlig skovdrift i praksis fået lov til at regulere sig selv.

Resultatet er, at Danmark er kommet energipolitisk helt på “vildspor”, som professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet har formuleret det.

En ny klimalov må bringe Danmark tilbage på sporet, ved at regeringen stiller klare klimakrav til biomassen.