12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Lad os ikke glemme naturen

Blogs

Andreas Petersen
Bestyrelsesmedlem i miljøorganisationen Verdens Skove
Uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Arbejder med temaer som klima, biodiversitet, energipolitik og biomasse.
Blogindlæg af Andreas Petersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 21. februar, 2019, 12:57:22

Lad os ikke glemme naturen

Der er ingen tvivl om, at klimaet spiller en stadig større rolle i danskernes bevidsthed. Fokus på klimaet bør imidlertid ikke få os til at glemme naturen.

Få emner er placeret så højt på den politiske dagsorden som klimaet.

I dag Amager Fælled – i morgen ofres et andet stykke dansk natur. Kan vi være det bekendt overfor kommende generationer?

Den politiske opmærksomhed har foreløbig kulmineret i et borgerforslag om en dansk klimalov. Kampagnen for klimaloven har været en succes. Det fornødne antal underskrifter blev samlet på rekordtid. I skrivende stund støtter flere end 65.000 danskere borgerforslaget. Der er ingen tvivl om, at klimaet spiller en stadig større rolle i danskernes bevidsthed. Fokus på klimaet bør imidlertid ikke få os til at glemme naturen.

En global biodiversitetskrise i hastig anmarch er snart ikke til at overse. Nogle forskere taler endda om en sjette masseuddøen af arter. Videnskabelige studier publiceret af amerikanske og mexicanske forskere i 2015 og 2017 understreger, at der er sket en stærkt stigende udryddelse af arter i løbet af de foregående århundreder. 

Det kan være svært at forholde sig til klima og biodiversitet på globalt niveau, hvor vore handlinger som individer isoleret set kun har ringe betydning.

Desto vigtigere er det, at vi konkret kæmper for vigtige naturværdier lokalt og nationalt. Få naturspørgsmål har i Danmark skabt en mere ophedet debat og fokus på naturbeskyttelse end kampen for at bevare Amager Fælleds gamle strandeng, kun et stenkast fra Københavns Rådhusplads.  

Et enestående stykke bynatur med sjældne arter og truet flora og fauna skulle lægges under stål og beton for at tilgodese kapitalinteresserne i Metroselskabet og By & Havn. Det var Frank Jensens plan.

Da overborgmesteren i september 2017 efter massivt folkeligt pres opgav at bygge på Amager Fælleds strandeng, virkede det som en soleklar sejr for biodiversitet og bynatur. Strandengen skulle fredes, og bydelen Ørestad Fælled Kvarter flyttes til et sted uden enestående naturværdier.

I dag næsten halvandet år efter, ser virkeligheden noget anderledes ud.

Desværre indeholder et nyt lovforslag under behandling i Folketinget allerede kimen til det, der kan blive en ny kamp på liv og død for Amager Fælleds truede natur.

Forslaget vil anlægge en hel bydel på Amager Fælled for op til 5000 personer. Ørestad Fælled Kvarter flyttes fra strandengen til nabogrunden, Lærkesletten. Men strandengen bliver liggende som transitområde på vej til metroen for den ny bydels beboere.

Risikoen for omfattende slitage på det enestående område er overhængende. By & Havn og Metroselskabet har tilsyneladende intet lært af den lange debat om beskyttelse af unik bynatur, og foreslår i deres høringssvar til loven asfalterede, belyste stier på strandengen.

Det vil barbere beskyttelsen i en fredning af området. Samtidig kan lovforslaget skabe præcedens for fremover at inddrage andre fredede områder for at lappe huller i de kommunale kasser.

I dag Amager Fælled – i morgen ofres et andet stykke dansk natur. Kan vi være det bekendt overfor kommende generationer?

 

Nyeste: Idekamp