31 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 9 °C

Flugten til Amerika

Udstilling

Flugten til Amerika

I 1919 besøgte tegneren Robert Storm Petersen Amerika. I 100-året for denne begivenhed har Storm P. Museet lavet en interessant udstilling, hvor tegninger, malerier, artikler og dagbøger fortæller om indtryk fra drømmelandet.

Storby af Robert Storm Petersen: – Sig mig – har de ingen Park – hvor man kan hvile sig og trække Vejret? – Ork jo – men Bænken er altid optaget.
1 af 1

Storm P. (1882-1949) havde allerede fra sine drengeår været fascineret af Amerika, blandt andet inspireret af magasiner og illustrerede blade. Dertil kom amerikanske og engelske krimier.

Den store illusion, han havde opbygget om det forjættede land, holdt dog ikke længe. Allerede to uger efter ankomsten beskrev han landet som brutalt, råt og uciviliseret.

Sammen med nogle barndomsvenner stiftede han i 1899 ”Oncle Sam – Danish-American Club”, som han var præsident for, og som på hans initiativ udgav det håndskrevne og duplikerede tidsskrift ”Oncle Sam” med tegninger, artikler og udklip. Storm P. var hovedbidragyder, og det blev til cirka 400 sider, indtil det ophørte i 1904.

Men dermed standsede hans interesse for Amerika ikke, tværtimod. Da han i 1905 begyndte at optræde sammen med pianisten Valdemar Willumsen, opstod tanken om, at de sammen skulle tage derover, og i 1914 var alle planer for en rejse lagt.

De havde til rejsen udviklet et crazykomisk program, som de havde optrådt med i Danmark og Norge. Men turen måtte aflyses på grund af udbruddet af Første Verdenskrig, og de kom først afsted den 13. august 1919 med amerikalineren “United America” med ankomst til New York den 25. august.

Indtryk fra drømmelandet

I 100-året for denne begivenhed har Storm P. Museet lavet en interessant udstilling, ”Storm P. og drømmen om Amerika”, hvor dennes tegninger, malerier, artikler og dagbøger fortæller om indtryk fra drømmelandet.

Storm var træt af sine mange sceneoptrædener, og det erkendte han i sin dagbog, hvor han den 27. september skrev: “Gid jeg kun var tegner og ikke optrådte. Det er det, der gør mig nervøs og træt”. Derfor passede det ham fint at forlade Danmark i håb om at kunne få et internationalt gennembrud i Staterne.

Den store illusion, han havde opbygget om det forjættede land, hvor alt var muligt, holdt dog ikke længe. Allerede to uger efter ankomsten beskrev han landet som brutalt, råt og uciviliseret, og den 11. september skrev han i sin dagbog: “Er træt og ked af det hele … væmmedes ved støjen og menneskene – jeg sidder nu her og længes”.

Det, han især længtes efter, var hans kone, som efter planen skulle komme derover, når han havde fået succes. Men han fik ikke noget gennembrud, for der var ingen blade og aviser, der ville købe hans tegninger, hvilket han hurtigt måtte erkende. Han havde ikke taget højde for, at der var forskel på den danske og den amerikanske humor.

Det forbedrede ikke engang hans humør, at det program, som han havde forberedt med Valdemar Willumsen, havde stor succes ved opførelser i forskellige byer med et dansk-amerikansk publikum. I sin dagbog skrev han: “Jeg længes – jeg er træt som aldrig før.”

Hjem til Lydia

Under opholdet fik han lejlighed til at besøge teatre, kabaretter og biografer for at få en fornemmelse af det amerikanske artistliv. Han kom også rundt i landet og besøgte for eksempel Ford-fabrikkerne i Detroit og indianere i Nebraska, og begge besøg blev en succes. Men på langt sigt hjalp det ikke, han ville hjem, og det kunne ikke gå hurtigt nok. En havnearbejderstrejke forsinkede afrejsen nogle uger, men endelig kunne den påbegyndes den 7. november 1919, og han kunne komme hjem til Lydia.

Helt forgæves var ”flugten til Amerika” ikke. Han fik lavet en række tegninger, som senere blev trykt, og den betød også, at han fik gennemtænkt sin situation og besluttede ikke længere at optræde, men helt koncentrere sig om tegneriet. Hermed var den Storm P., som vi kender i dag, skabt.

Storm P. Museet: Storm P. og drømmen om Amerika. Slutter 22. september. www.stormp.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. aug. 2019 - 16:41   29. aug. 2019 - 09:49

Billedkunst

John Poulsen
Storm P.
  • Storm P. – Robert Storm Petersen – blev født i Valby den 19. september 1882 og voksede op i landlige omgivelser på en gård i Vigerslev. Søn af slagtermester Carl Frederik Christian Petersen og Oline Marie Mathilde Storm Petersen.

  • I 1892 flyttede de til Vesterbrogade 25, og Roberts far fik fast stadeplads på Nikolaj Plads. Som konfirmand med syv års skolegang bag sig kom Robert i 1896 i lære som slagter hos sin far.

  • I fritiden var Robert levende interesseret i mangt og meget, fra kunst og kriminallitteratur til sport. I 1899 stiftede han sammen med to venner foreningen "Oncle Sam, The Danish-American Club". Det bliver via Oncle Sam, at den unge Storm P. finder udtryk og ståsted for sine mange interesser i de dannende år fra 1899 til 1904. Tegninger, digte, udklip fra udenlandske, satiriske tidsskrifter fylder årgangenes over 400 tætskrevne sider.

  • I erkendelse af at det ikke lå for Robert hverken at blive slagtersvend, håndværker eller sømand, indvilgede hans far i at lade ham begynde som skuespiller. Via gode forbindelser lykkedes det at få Robert ind ved Casino-teatret i Amaliegade, hvor han debuterede den 11. januar 1903. 

  • I 1906 fik Storm P. ved vilkårlig lodtrækning Dansk Skuespillerforbunds Rejselegat og tog til Paris. Langt mere end teatret fangedes hans interesse af den moderne kunst og det moderne liv, som det udfoldedes i kunstens hovedstad. Denne rejse fik meget stor betydning for hans udvikling som kunstner. 

  • I 1922 – med hans stigende succes med Peter Vimmelskafts eventyr i BT – kan man tale om, at han konsoliderer sin position og gør sig til bladtegner på fuld tid.

  • Storm P. døde den 6. marts 1949. Han ligger begravet på Frederiksbergs Kirkegård på plads nr. 274 under to store, smukke, gamle hængebøge.

Kilde: Storm P. Museet