20 Sep 2020  

KBH: Overskyet, tåge, 12 °C

En enestående god bog om Cuba

Boganmeldelse

En enestående god bog om Cuba

Helen Yaffes bog "We are Cuba" er præget af grundighed, relevante interviews, research og forfatterens førstehåndskendskab til Cuba. Bogens hensigt er ikke at konkludere på læsernes vegne, men at kvalificere vores konklusioner.

Helen Yaffes bog udkom i april i år og ramte et øjeblik med meget fokus på Cuba.
FOTO: Helen Yaffe/Facebook
1 af 1

Den britiske universitetslærer og professor Helen Yaffe har skrevet en enestående god bog om Cuba, We are Cuba, med undertitlen How a Revolutionary People Have Survived in a Post-Soviet World.

Den er udkommet på engelsk, men det er for en dansker også det eneste minus. Køb den og få den læst; det bliver du både klogere og gladere af.

Bogen var derfor lige fra sin lancering med til at skille skæg fra snot og spille en rolle i debatterne om Cuba.

På bogens bagside skriver Cubas tidligere FN-ambassadør og parlamentsformand Ricardo Alarcon:

"Yaffe har levet i Cuba og deler den cubanske befolknings oplevelser, bekymringer og håb. Velskrevet klart og enkelt kan denne bog hjælpe dig med at forstå, hvordan og hvorfor Cuba vil være i stand til at overleve i en 'post-Trump' verden".

Skiller skæg fra snot

Engang i marts-april 2020 dukkede der citater op fra Helen Yaffes bog i debatter på Facebook om cubansk medicin, som Kina anvendte i behandlingen af coronasyge. Interferon Alfa 2B (Humano Recombinante) var medicinens navn.

Nogle stillede sig tvivlende over for oplysningerne, men et kapitel i Yaffes bog giver på 27 sider en grundigt researchet og historisk redegørelse for Cubas bioteknologi og farmaceutiske forskning, resultater og produktion.

Og bogen var derfor lige fra sin lancering med til at skille skæg fra snot og spille en rolle i debatterne om Cuba.

Stor grundighed

Og det potentiale har bogens øvrige kapitler også, for de er alle præget af grundighed, relevante interviews, research og forfatterens førstehåndskendskab til Cuba, hvor hun, som Alarcon nævner, har levet i længere perioder i sin ungdom, blandt andet under "den specielle periode" efter Sovjetunionens fald i 1990'erne. Denne periode behandles i bogens kapitel 2. 

Kapitel 3 handler om den ideologiske offensiv, som daværende præsident Fidel Castro stillede sig i spidsen for fra midten af 1990'erne og til sin død – "kampen om idéerne". 

Kapitel 4 kalder forfatteren "Power to the People", og det handler både om politisk magt til folket, men mere specifikt også om en bæredygtig 'energirevolution' som Cuba har indledt, og som stadig er under udvikling.

Helen Yaffe har interviewet en lang række centrale personer i Cuba. Blandt andre Ricardo Alarcon, der en årrække var Cubas ambassadør ved FN og siden formand for Cubas lovgivende nationalforsamling. Foto: Helen Yaffe/Facebook

Andre kapitler handler om Cubas sundhedssolidaritet med udsendelse af læger og sygeplejersker til andre lande, om forholdet til USA og om cubanernes kamp for at skabe de socialistiske økonomiske rammer, der passer til Cubas virkelighed.

Således har kapital 8 titlen "Raúl Castro's Reforms: Socialist Efficiency or Capitalist Openings?"

Det er et informativt og dødspændende kapitel, som gør læseren klogere på det, som alle cubainteresserede spekulerer på; nemlig om Cuba er ved at sælge ud af socialismen for at skabe mere produktion og en stærkere økonomi.

Leverer fakta og baggrund

Bogens hensigt er ikke at konkludere på læsernes vegne, men at levere fakta, historie og baggrund og indsigt i politiske målsætninger. Dermed ruster den os til selv at kvalificere vores meningsdannelse.

Helen Yaffe lægger ikke skjul på sin sympati for det socialistiske Cuba og sin kærlighed til cubanerne og deres land og kultur. Og noget af det, hun fordyber sig i, er beskrivelsen og formidlingen af folkemagten i Cuba og demokratiet.

Forfatteren har også talt med René González (t.v.). René er én af de 5 cubanere, der var fængslet i USA. De 5 var med til at sætte en høj standard for patriotisme i "Kampen om idéerne". Foto: Helen Yaffe/Facebook

Det, som giver Yaffe og læseren grund til optimisme, er i høj grad, at den politiske ledelse af landet er kollektiv og folkelig funderet på en måde, som vi i Danmark og Vesten næsten ikke kan forestille os. De store etiske og de overordnede politiske spørgsmål bliver systematisk diskuteret i befolkningen – blandt andet inden for rammen af "kampen om idéerne".

Eksempelvis blev den nye grundlov, som blev vedtaget i 2019, til gennem en lang og inkluderende proces, hvor der kom en million ændringsforslag fra møder landet over. Og den økonomiske reformproces er styret af "retningslinjer", der er vedtaget efter en tilsvarende langvarig og dybtgående debat i befolkningen.

Køb bogen

Bogen We are Cuba giver os et grundigt indblik i disse stærke, demokratiske processer og traditioner, som dybest set er dem, der kan redde socialismen i Cuba.

Bogen er på 363 sider, hvoraf 50 er noter/kildehenvisninger, og 20 sider er et index, som gør det nemt at finde det, man søger efter. Den er udgivet af Yale University Press. Dansk-Cubansk Forening sælger bogen for 210 kroner (+ forsendelse). Bestil med en mail til post@cubavenner.dk

 
Den bør blive en bestseller!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. aug. 2020 - 20:47   21. aug. 2020 - 17:15

Bøger

Sven-Erik Simonsen
Journalist

Sven-Erik Simonsen er medlem af Kommunistisk Parti og formand for Dansk-Cubansk Forening. 

Rød bog: Helen Yaffe
  • Helen Yaffe er en britisk professor og underviser i historie ved Glasgow Universitet.

  • Desuden underviser hun ved London School of Economics.

  • Hun har skrevet doktorafhandling om Che Guevaras økonomiske tænkning. Disputatsen blev bearbejdet til en bog om emnet, som er udgivet under titlen "Che Guevara: the Economics of Revolution" (Forlag: Palgrave Macmillan).

  • Helen Yaffe var som teenager på solidaritetsbrigade i Cuba i 1995 og opholdt sig efterfølgende i en årrække i landet.

  • Hendens nyeste bog, "We are Cuba – How a Revolutionary People Have Survived in a Post-Soviet World" er på 363 sider og er udgivet af Yale University Press. Dansk-Cubansk Forening sælger bogen for 210 kr. (+ forsendelse). Bestil med en mail til post@cubavenner.dk