28 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 2 °C

Regeringen i offensiv mod "ekstremisme"

Regeringen i offensiv mod "ekstremisme"

Tirsdag, 08. maj, 2012, 19:03:44

Nye initiativer skal forhindre unge i farlig radikalisering som krigsmodstand eller klimaaktivisme. Strategien kommer fra EU.

En ansat fra PET fortæller på konferencen hvordan efterretningstjenesten kan tage "bekymringssamtaler" med de unge, som lærere og pædagoger udpeger som ekstremismter.
Filip S - Lilit.dk

Er du ung og laver graffiti mod besættelsen af Palæstina eller har du politiske plakater hængende på dit værelse? Måske en tatovering eller en t-shirt med et "totalitært" symbol? Eller opsøger du hjemmesider, litteratur eller film med "ekstreme budskaber?"

Så er du i målgruppen for regeringens antiradikaliseringsarbejde.

Socialministeriet huser netop nu en to-dages EU-konference om, hvordan unge kan forhindres i at havne i "ekstreme miljøer og organisationer" – og hvordan de kan komme ud, hvis de allerede er havnet der.

I dag og i morgen mødes repræsentanter fra alle EU’s medlemslande for at udveksle erfaringer om medlemslandenes bekæmpelse af ekstremisme.

– Vi arbejder med at forebygge alle former for ekstremisme – både religiøs og politisk ekstremisme på venstrefløjen og højrefløjen.

Vi håber på at kunne inspirere andre medlemslande i deres arbejde med at forhindre radikalisering af unge, fortæller Henriette Korf, chef for Socialministeriets afdeling for demokratiske anliggende.

Siden 2011 har Socialministeriet udarbejdet i alt fem hæfter, der giver lærere, pædagoger og andre der til dagligt arbejder med unge, en række redskaber til at forhindre at unge havner i ekstreme miljøer.

Et af redskaberne et såkaldt udredningsskema, hvor myndighederne kan registrere den unges personlige og sociale situation og ideologiske holdninger.

På baggrund af oplysningerne skal læreren eller pædagogen vurderer om den lokale SSP-ansatte skal ind over sagen, eller om PET skal tage en forebyggende »bekymringssamtale« med den unge.

– Der er foreløbig udarbejdet 40 bekymrings-rapporter på unge, og seks unge under 18 år har fået tilknyttet en mentor, fortæller Henriette Korf.

I Socialministeriets materialer nævnes et eksempel på farlig radikalisering – en ung, der er med i en gruppe,  som bruger slagord vendt mod besættelsen af Afghanistan og Palæstina.

Førende i EU

Konferencen afholdes i kraft af det danske EU-formandsskab som et led i EU’s samlede antiradikaliseringsstrategi.

EU har over de næste fire år afsat cirka 150 millioner kroner til at bekæmpe ekstremisme blandt de unge i Europa.

– Voldelig ekstremisme findes potentielt i alle EU’s medlemslande. I Norge dræbte Breivik dræbte 69 unge på øen Utøya. Vi skal forhindre at unge bliver en del af den slags ideologier, der skader andre mennesker. Derfor skal socialarbejdere, lærere og lokalmiljøet holde øje med alle slags ekstreme ideologier, der skader unge. Det gælder også bevægelser på venstrefløjen, eksempelvis voldelige antifascister, siger EU’s justitskommissær Cecilia Malmström til Arbejderen.

Danmark er førende indenfor EU når det gælder om at bekæmpe ekstremisme, og har allerede fået del i EU-millionerne til flere forskningsprojekter.

Det gælder blandt andet  et forskningsprojekt som blev fremlagt på konferencen i dag.

Her kortlægger en Ph.d.studerende fra Roskilde Universitet »ekstremistiske miljøer inden for islam, højre- og venstrefløj« i Danmark.
Hen over sommeren skal der udarbejdes en national kortlægning, der stikker et spadestik dybere og giver et detaljeret billede af omfanget og udfordringerne med ekstremisme på lokalt plan.

Hvem er i søgelyset?

Især antifascister, klimaaktivister og unge fra miljøet omkring ungdomshuset er i søgelyset i den nye kortlægning af ekstremisme.

Det samme er de kommunistiske partier. Rapporten understreger, at de kommunistiske partier ikke anvender ekstreme eller udemokratiske metoder i deres politiske virke. Men ingen ved, hvad fremtiden vil bringe, advarer Ph.d.-studerende Chris Holmsted Larsen: "Den igangværende økonomiske krise har, særligt i Sydeuropa, givet vind i sejlene til en fornyet radikalisering og en styrkelse af den yderste venstrefløj, herunder også den kommunistiske. Dette har medført en betydelig stigning i den politiske vold og venstreekstremisme i disse lande, men det er endnu ikke muligt at sige, hvorvidt dette vil brede sig til Nordeuropa.«
Ifølge Socialministeriet er det første gang, at ministeriet giver et samlet overblik over »navngivne, anti-demokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark."

– Det er bydende nødvendigt, at vi tager truslen fra ekstremisme alvorligt, og indsamler konkret viden, som gør os i stand til at sætte tidligt ind med en endnu mere målrettet forebyggende indsats end vi kan i dag. Danmark er et foregangsland, når det kommer til forebyggelse af ekstremisme. Og vi bruger i dag internationalt anerkendte metoder, hvor vi har direkte kontakt med de unge og hjælper dem ud af ekstremistiske miljøer, forklarer social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

De to rapporter, der blev offentliggjort i dag, er startskuddet til en større national kortlægning af de såkaldt ekstremistiske miljøer.

– Rapporterne "Politisk ekstremisme i Danmark – en forundersøgelse til kortlægning af højre – og venstreekstremisme" og "Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark" stiller skarpt på blandt andet grupperingernes organisering, aktiviteter, rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier blandt andet Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at gøre brug af politisk vold for at opnå deres mål, uddyber ministeren.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. maj. 2012 - 19:03   03. sep. 2012 - 12:37

Indland