22 Jan 2019  

KBH: Overskyet, dis, -1 °C

Mærsk gemte arven i fonde

Mærsk gemte arven i fonde

Torsdag, 19. april, 2012, 12:05:38

Staten får ingen skat af en stor del af den arv efter Mærsk Mc-Kinney Møller, der kan gøres op i penge. 105 milliarder kroner er placeret i urørlige familiefonde.

EXIT MÆRSK: Med to familiefonde har Mc-Kinney Møller og hans far sikret arvingerne total og skattefri kontrol over Mærsk-imperiet.
Sigaardsfoto.dk

Måske kan statskassen hente et par milliarder kroner hjem på arveafgifter efter Mærsk Mc-Kinney Møller. Men langt størstedelen af de enorme værdier, som Mærsk-koncernens enehersker efterlader sig, vi overgå ubeskåret til arvingerne.

De er nemlig placeret i to familiefonde, som Mærsk-familien ikke skal svare skat af.

De to fonde, i daglig tale kaldet Almenfonden og Familiefonden, ejer tilsammen godt 51 procent af aktierne i A. P. Møller-Mærsk A/S, som er Mærsk-koncernens hovedselskab. Almenfondens 41,22 procent af aktierne sikrer dog fonden 50,6 procent af stemmerne.

Denne reelle vetoret blev sikret i 2006, da almenfonden fik overført 5000 A-aktier fra Familiefonden.

Fonden kan dermed karakteriseres som en erhvervsdrivende fond – og er siden 2003 også offentligt registreret som sådan.

Men også erhvervsdrivende fonde kan blive skattefrie, hvis de bare uddeler pengene rigtigt. Eller, som Almenfondens bestyrelse gør, holder godt på pengene.

Skattemæssigt har almennyttige fonde lov til at opspare 25 procent af årets indtægter, så formuen ikke bliver ædt op af inflation Hvis de ikke deler resten af pengene ud, skal der betales skat af dem.

Men andre danske fondsregler  sikrer erhvervsdrivende fonde helt mod et skattesmæk, hvis en fonds indtægter stammer fra den bestemmende andel af aktierne i en virksomhed – læs: Almenfonden.

Selv om Almenfonden hvert år uddeler beløb til en række velgørende formål, forbliver langt den største del af aktie-profitterne Mærsk-familiens fonde, som i dag rummer 105 milliarder kroner.

Almenfondens sidste årsregnskab fra 2010 viser således en indtægt fra fondens Mærsk-aktier på godt 11 milliarder kroner. 668.740 kroner blev afsat til »opfyldelse af fondens formål. Resten gik til at forøge fondens egenkapital fra 65,3 milliarder kroner til 78,8 milliarder kroner – nok til at bygge 31 operahuse.

Det bliver med al sandsynlighed Mærsk Mc-Kinney Møllers datter Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der overtager formandsposten i fonden og dermed såvel skattefriheden som kontrollen med Mærsk-imperiet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. apr. 2012 - 12:05   03. sep. 2012 - 12:37

Indland