18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Den store vindmølleskandale

Den store vindmølleskandale

Onsdag, 14. marts, 2012, 12:21:56

Journalisten Peter Skeel Hjorth sætter i en ny bog store spørgsmål ved, hvor grøn og energivenlig, vindmøller på land er i et land som Danmark. Og han afdækker skandale efter skandale.

Boganmeldelse

Danmark har udviklet tiltagende mængder teknisk moderne vindmøller til el-produktion siden 1970’erne og siden 1980’erne til eksport over hele kloden.

Vi huser indtil videre verdens største eksportører af møller fra firmaet Vestas og dertil Siemens (markedsandelen er knap 20 procent og 41.000 opstillede Vestas-møller i 65 lande). Dette kæmpefirma oplever for tiden en dyb krise, økonomisk og ledelsesmæssigt uden at årsagerne er særlig klare.

De 25 år med økonomisk boom, indtil kapitalismens krise satte ind i 2007-08 var imponerende, men siden er det gået ned ad bakke. Vindmølleområdet har i hele perioden været solidt støttet økonomisk via skattemidler, el-afgifter og meget andet (mølle-ejerne kalkulerer med nettogevinst på cirka 20 millioner kroner per mølle).

Den store andel møllestrøm medfører krav om CO2-producerende backup og kostbar udbygning af strømkabelnettene, som el-forbrugerne hænger på.

Lovgivningen og andet regelværk har hele tiden været tilpasset branchens krav, uden hensyn til det ubehag, møllenaboer er blevet påført. Der er tale om en magtkoncentration på linje med olie-, medicin- og våbenindustrien.

Skandale efter skandale

Alt dette og meget mere har en dybdeborende og kritisk journalist, Peter Skeel Hjorth, efter fem års arbejde dokumenteret i en ny bog, Besat af vind. Skyggesider af en grøn industri, som er udkommet på forlaget Saxo. Et fremragende arbejde, formentlig indtil videre det første i sin art i hele verden.

Han afdækker skandale efter skandale, ikke alene i Danmark, men også i Sverige, hvor de samme fiflerier er brugt, samt i flere andre lande dertil.

Hjorth viser fra starten, at vindkraften er ineffektiv og dyr og kun kan leve med de fyrstelige tilskud. Såvel i Danmark som Sverige blæser det de fleste steder på land for lidt og med store udsving – som regel mindst vind når el-behovet er størst. Krav om, at alle kommuner i Danmark skal udbygge vindkraften, er derfor nonsens. Men ejerne tjener godt, selv om møllerne står stille.

Peter Hjort kalder det samlede system for »vindkraftisme« – måske ikke så mundret, men som et samlebegreb.

Al uvildig videnskab er holdt udenfor eller direkte styret på universiteterne. Forskning i helbredsgener og sygdomme ved naboer er bremset overalt på jorden ud fra industriens og myndighedernes stædige påstande om, at man ikke bliver syg af naboskabet.

De generamte kører rundt i egernhjul, hvor ingen myndigheder vil tage ansvar. Kommunerne og mange styrelser er sat på plads af en kraftfuld lobby, og de ramte beboere holdes væk med snik-snak.

Støjmålinger er erstattet af opfindsomme beregninger, der vistnok aldrig har vist overskridelser af grænseværdier.

Overgreb mod befolkning

Hjort beskriver det uhørt brutale overgreb mod befolkning og natur ved anlægning af testmølleområdet i Østerild Plantage i Nordjylland, som blev gennemtvunget efter ultimative krav fra industrien, med brud af ældgammel fredsskovpligt.

Han beskriver dannelsen af tiltagende energiske modstandsgrupper i befolkningerne i alle dele af verden, hvor der nu kommer oplysninger om rets- og erstatningssager med påvisning af fejl i sagsbehandling og overskridelser af støjgrænser.

Tidligere afgørelser om fredninger og EU-direktiv er tilsidesat. Ekspropriationer er gennemført på en umenneskelig måde.

Myndighedernes lemfældige omgang med ny viden om problemerne med møllestøjen er rystende.

Aalborg Universitet har gennem årene gang på gang dokumenteret, at de danske regler, udformede af Miljøstyrelsen, langt fra er sikre nok. Disse regler er »eksporteret« sammen med møllerne til udlandet med ligeledes rystende konsekvenser for møllenaboerne.

Fejl og sygdomme

Ved den seneste revision af bekendtgørelsen i december 2012 krævede industrien og mølle-ejerne, at kravene ikke måtte medføre en skærpelse.

Det gav ministeren tilsagn om og derved blev det, selv om der fra flere kompetente sider ved høringen blev påvist, at der var alvorlige fejl, der vil påføre naboer gener og sygdomme i de kommende år.

Ødelagt nattesøvn, der medfører stress og derved blodtryks- og andre sygdomme, er den bedst kendte årsag.

Der laves tvivlsomme målinger ved klager. I Danmark via firmaet Delta og i Sverige af et tilsvarende firma – begge er medlemmer af vindmølleindustriens brancheforeninger.

Hjorth har gjort det, hverken myndigheder, industrien eller andre har, nemlig interviewet en lang række personer der er ramt af problemer som møllenaboer. Det er deprimerende læsning. Den måde, de ramte er blevet behandlet på af øvrigheden og ofte også lægerne, er ikke anstændig.

Tilmed er de stavnsbundne, da husene ikke kan sælges. Tabet af natur- og herlighedsværdier opleves af mange som katastrofal. 

Møller på havet

Som det fremgår af dette lille udpluk af bogens budskaber er den særdeles informativ og bør læses af alle møllenaboer og dertil embedsmænd og politikere, der har ladet sig snøre.

 Aktuelle beregninger viser, at der er andre veje at bruge vedvarende energi og at etablere de nødvendige møller på havet, hvor de ikke generer andet end fuglene.

Udbygningen af vindmøller på land bør stoppes nu, indtil sikre grænseværdier er afklaret ved uvildig forskning. Det skylder Danmark sin befolkning og den ganske verden.

Peter Skeel Hjorth: Besat af vind. Skyggesider af en grøn industri. 350 sider. 250 kroner. Saxo 2012.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. mar. 2012 - 12:21   03. sep. 2012 - 10:38

Bøger