18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Ny regering lover reelt støtte til Vestsahara i regeringsgrundlag

Ny regering lover reelt støtte til Vestsahara i regeringsgrundlag

Torsdag, 20. oktober, 2011, 11:09:46

Man kan læse i regeringsgrundlaget, at »Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettig-hederne«. Så den nye regering kan roligt kritisere Marokko og koloniseringen af Vestsahara.

Vestsahara er en nordafrikansk koloni, der styres af en enevældig marokkansk konge og civilsamfundsorganisationer i Vestsahara undertrykkes brutalt for den mindste opfordring til at kæmpe for demokrati og den selvstændighed, som FN har lovet landet.
Peter Kenworthy

af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt

Regeringsgrundlaget for den nye S-SF-R-regering fra oktober dækker såvel udviklingspolitik, udenrigspolitik, og menneskerettighederne – alle emner som har relevans for beboerne i Afrikas sidste koloni, det marokkansk besatte Vestsahara. Og hvis man læser ordlyden i sammenhæng med den over tredive år gamle konflikt i Vestsahara, kan man ikke komme uden om, at Danmark med regeringsgrundlaget i hånden reelt lover at reagere langt mere offensivt overfor Marokko, end tidligere regeringer har fundet nødigt.

Blandt andet kan man læse i regeringsgrundlaget, at »Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne eller overtræder konventioner«. I så fald kan den nye regering roligt kritisere Marokko og landets kolonisering af Vestsahara, da landets oprindelige befolkning, saharawiernes, menneskerettigheder dagligt groft krænkes.

Mange eksempler

Human Rights Watch taler om, at de marokkanske myndigheder i Vestsahara »ustraffet« overtræder menneskerettighederne, og at der er »beviser på tortur og alvorlig mishandling« af lokalbefolkningen. International Crisis Group taler om Marokkos »uforholdsmæssige brug af magt« og »vilkårlige anholdelser«. Og Amnesty International taler om at saharawierne udsættes for »tortur« og »nedværdigende behandling«, inklusive voldtægter.

Regeringsgrundlaget taler også om, at »verdenssamfundet har en pligt til at reagere, hvis en stat ikke kan eller vil beskytte borgerne«. Så Danmark kan roligt reagere på Marokkos fortløbende brutale behandling af befolkningen i det besatte Vestsahara. Marokkanske sikkerhedsstyrkers brutale nedkæmpning af de fredelige protester i Gdaim Izik protestlejren i november sidste år, hvor saharawier i de besatte områder protesterede fredeligt imod marokkansk diskrimination af lokalbefolkningen og besættelsen som helhed, viste med al tydelighed at Marokko ingen intentioner har om at yde borgerne i Vestsahara nogen form for beskyttelse.

Fokus på Nordafrika

Og hvis man synes, at ovenstående citater fra regeringsgrundlaget ikke synes at pege specifikt på Vestsahara, i deres krav om handling, lover S, SF og de Radikale at give »støtte til de demokratiske forandringer og økonomiske reformer i Mellemøsten og Nordafrika, herunder gennem målrettet støtte til god regeringsførelse, civilsamfundsorganisationer og en fri presse«. Meget mere specifikt kan det vel ikke siges, uden at nævne enkelte lande som Vestsahara ved navn.

Eftersom Vestsahara er en nordafrikansk koloni, der styres af en enevældig marokkansk konge, eftersom civilsamfundsorganisationer i Vestsahara brutalt undertrykkes for den mindste opfordring til at kæmpe for demokrati og den selvstændighed, som FN har lovet landet, og eftersom der ingen fri presse er i Vestsahara (eller i Marokko for den sags skyld), er der også nok at gå i gang med for den nye regering her.

Abba Malainin, som repræsentant i Danmark for saharawiernes befrielsesfront, Polisario, opfordrer da også den nye regering til handling.

»Danmark burde i højere grad støtte FN’s indsats i Vestsahara, så saharawierne kan få opfyldt deres ret til selvbestemmelse«, siger han. »Danmark burde desuden presse Marokko til at respektere international lov og menneskerettighederne i de besatte områder, ikke mindst retten til forsamlingsfrihed, fri bevægelse, og ytringsfrihed«.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. okt. 2011 - 11:09   30. aug. 2012 - 19:21

Læserbrev