24 Nov 2020  

KBH: Overskyet, 7 °C

VK malkede DSB for 5,7 milliarder

VK malkede DSB for 5,7 milliarder

Fredag, 23. september, 2011, 20:42:56

DSB fremstilles som en underskudsforretning – men sandheden er, at den borgerlige regering har hevet milliarder ud af selskabet.

Det er klart, at hvis politikerne havde ladet overskuddet blive i DSB, så var der ikke opstået det store underskud, vi ser i dag. Bent Greve, professor i offentlig økonomi

I alt 5,7 milliarder kroner har den borgerlige VK-regering de sidste ni år hevet ud af DSB.

Det viser beregninger fra AE-rådet, der har gennemgået DSB's årsregnskaber og regeringens finanslove for de sidste ni år.

For hver 100 kroner, DSB har haft i overskud, har regeringen taget de 93 kroner.

År efter år har den borgerlige regering taget stort set hele DSB's overskud og brugt til sine finanslove – som blandt andet har budt på skattelettelser og flere motorveje.

Idag kan DSB mærke konsekvenserne af de langfingrede politikere:

– Det er klart, at hvis politikerne havde ladet overskuddet blive i DSB, så var der ikke opstået det store underskud, vi ser i dag. Så havde DSB været bedre »polstret« til at stå imod de risici, der har været ved at byde på strækninger i udlandet, siger professor i offentlig økonomi, Bent Greve, til Arbejderen.

Han ærgrer sig over DSB's underskud og over, at politikerne har taget pengene:

– Milliarderne kunne være brugt til flere afgange, bedre service eller lavere priser, så det blev mere attraktivt at tage toget herhjemme, uddyber Bent Greve.

Trafikforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, Alex Landex, kalder AE-rådets oversigt for »interessant«

– Politikerne har et klart medansvar for, at DSB's økonomi ser ud som den gør. Det seneste år er statens betaling til DSB blevet skåret med 300 millioner kroner. Samtidig er regeringen fortsat med at tage næsten hele DSB's overskud. Og endelig kommer så et dundrende underskud på DSB's drift i udlandet, siger Alex Landex til Arbejderen.

Trafikforskeren giver ikke meget for, at politikerne i dag forsøger at tørre ansvaret af på DSB.

– Det er rigtigt, at det er DSB's bestyrelse, der har truffet beslutningerne om de konkrete udbud i udlandet. Men det er transportministeren, der har udpeget bestyrelsen. Da Søren Eriksen blev udnævnt som direktør for DSB, blev det fremhævet, at han skulle sikre, at DSB blev privatiseret og gjort konkurrencedygtigt, understreger Alex Landex

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. sep. 2011 - 20:42   03. sep. 2012 - 12:37

Indland