06 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Atomaffald gennem Danmark

Atomaffald gennem Danmark

Tirsdag, 26. april, 2011, 10:58:54

Danske myndigheder har »ikke noget at skulle have sagt«, når store atomkraft-selskaber sejler deres radioaktive affald igennem Danmark.

Greenpeace i aktion 18 sømil fra Grenen, Skagen. Aktivisterne protesterer over, at Sverige sender deres atomaffald ud af landet. Nu kommer der snart endnu en atomtransport.
Christian Aaslund/Greenpeace

Det canadiske atomkraft-selskab Bruce Power har netop fået grønt lys til at sejle 1600 ton radioaktivt affald igennem danske farvande.

Det radioaktive affald skal sejles den halve jordklode rundt for – via Danmark – at nå til det svenske firma Studsvik, som skal rense 90 procent affaldet. De resterende ti procent mest radioaktivt affald skal sendes retur til Canada igen.

Sejlplanen er endnu ikke klar. Men ifølge miljøorganisationen NOAH vil sejladsen gå igennem enten Øresund eller Storebælt.

– Transporten vil give en farlig præcedens for at kunne transportere radioaktivt affald over lange afstande til søs. Den slags transporter udgør en risiko for miljøet, som vi ikke kan acceptere. Radioaktivt og andet farligt affald må håndteres i det land eller den region, hvor man har valgt at skabe det, så tæt på kilden som muligt, siger Henning Bo Madsen, talsmand for NOAH Energi og Klima, til Arbejderen.

NOAHblev gjort opmærksom på det farlige skib via sit internationale netværk.

– Der er brug for offentlig indsigt i og stillingtagen til den slags transporter. De danske myndigheder må stoppe transporter af radioaktivt affald igennem danske farvande, mener Henning Bo Madsen.

Ifølge NOAH er Østersøen verdens mest radioaktivt forurenede hav.

Statens Institut for Strålebeskyttelse udgiver hvert år en oversigt over transporter med radioaktive stoffer i de danske farvande. Men det er frivilligt, for de firmaer, der sejler med radioaktive stoffer, om de vil oplyse de danske myndigheder om deres last.

– I det her tilfælde er der tale om et canadisk og et svensk firma, der har indgået en kontrakt. Sejladsen foregår på et svensk skib, som ikke lægger til i Danmark. Danske myndigheder skal derfor ikke godkende sejladsen, oplyser Mette Øhlenschlæger, leder på Statens Institut for Strålebeskyttelse, til Arbejderen.

Hun uddyber:

– Vi er blevet orienteret om, at Canada vil sende radioaktive dampgeneratorer til omsmeltning i Sverige via danske farvande. Skibe med radioaktivt affald kan sejle igennem danske farvande, uden at orientere de danske myndigheder. Der er nemlig international gennemsejlingsret i alle danske farvande. Det er besluttet i FN’s søfartsorganisation IMO.

I2009 var det tæt på at gå galt, da et skib med 182 ton ubehandlet radioaktivt uran kolliderede med et andet skib i Øresund.

ml@arbejderen.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. apr. 2011 - 10:58   03. sep. 2012 - 12:42

Indland