25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

Vietnam – et land i økonomisk fremgang

Vietnam – et land i økonomisk fremgang

Tirsdag, 25. januar, 2011, 10:46:26

En central planlægning styrer fortsat de store investeringer og udviklingen af infrastrukturen og sørger for, at alle provinser – også fattige områder – får del i udviklingen.

Vietnam har taget markedsøkonomien til sig og er nu et af Asiens hurtigst voksende lande med en gennemsnitlig vækst på 7,2 procent over de sidste 10 år. Men en central planlægning styrer fortsat de store investeringer og udviklingen af infrastrukturen og sørger for, at alle provinser – også fattige områder – får del i udviklingen.
Arbejderen

Kronikaf Wilfred Gluud, redaktør af Dansk Vietnamesisk Forenings blad Vietnam Ajour

1377 delegerede deltog i Vietnams kommunistiske Partis 11. nationale kongres i Hanoi dem 11.-19. januar. Kongressen, som afholdes hvert femte år, er den vigtigste, politiske begivenhed i Vietnam.

De delegerede til den 11. kongres var valgt af 3,6 millioner medlemmer af det kommunistiske parti, hvis medlemmer udgør fire procent af Vietnams mere end 85 millioner store befolkning.

Den lukkede kongres havde ingen gæster, heller ikke broderpartier, af pragmatiske grunde for at undgå diskussioner og at fornærme nogen.

På trods af fine ord om at bygge på arbejderklassen som en fortrop, er antallet af nye medlemmer fra arbejderklassen ikke kommet op på 10 procent i den sidste periode. Samtidig var de 60 procent af befolkningen på under 35 ikke repræsenteret på partikongressen.

Personvalg

Der blev valgt en centralkomite på 175 medlemmer, hvoraf 42 procent var nye. Centralkomitéen valgte dernæst det politbureau på 15 medlemmer, som i realiteten leder landet.

Nogle ledere var ventet at gå på pension, fordi de er over aldersgrænsen på 65 år. Det var således partiets generalsekretær Nong Duc Manh, som har siddet i 10 år og er 70, og præsidenten Nguyen Minh Triet som er 68.

Man har før gjort en undtagelse i valget til ny generalsekretær for partiet, og det gjorde man også denne gang, idet centralkomitéen valgte partiets tidligere teoretiske chef, Nationalforsamlingens formand Nguyen Phú Trong, der er 66 år.

Nguyen Phú Trong blev valgt til Nationalforsamlingen i 2002, og i 2006 blev han valgt som dens formand. Han har fungeret uden problemer i den stadigt mere aktive Nationalforsamling og anses som en samlende, moderat person.

Nguyen Phú Trong er født i 1944 nær Hanoi og studerede filologi 1963 til 1967 ved Universitet i Hanoi. Han blev partimedlem i december 1968 og arbejdede for partiets teoretiske magasin Tap chi Cong San siden 1967 – fra 1991 til 1996 som ledende redaktør.

Han studerede på USSR Academy of Social Sciences fra 1981 og fik kandidatgrad i historie i 1983. Var medlem af centralkomitéen siden 1994 og medlem af politbureauet fra 1997. Fra januar 2000 til juni 2006 var han partisekretær i Hanoi.

ledelsesposter

Der er valg til Nationalforsamlingen den 22. maj, og for at undgå spekulationer og splid har man også besluttet de tre andre topposter.

Premierminister Nguyen Tan Dung, 61, bevarer sit job for en anden periode. Han har været politisk svækket af intern magtkamp og af flere sager, samt er blevet kritiseret for en ineffektiv indsats mod landets udbredte korruption.

Han kommer fra den sydlige Ca Mau provins, har stærk støtte fra politiet og hæren og har været med i regeringen siden 1997.

Hans genvalg bliver hilst velkommen af investorer, som forventer, at han vil fremme en politik, der bremser inflationen og afstiver de offentlige finanser.

Truong Tan Sang, 62, der har været nummer to i partiapparatet, bliver udnævnt til præsident efter valget. Han kommer fra den sydlige Long An provins, og som studerende var han fængslet af det daværende USA-støttede Saigon-regime.

Han har en universitetsgrad i jura. Fra 1992-2000 var han formand for Folkekomitéen (borgmester) i Ho Chi Minh byen (tidligere Saigon), fra 2000 sad han i partisekretariatet i Hanoi og fra 2006 som leder af partiets sekretariat. Han menes at stå for en konservativ ideologisk linje, der vil forhindre enhver offentlig kritik af partiet og dermed også bremser pressefrihed.

Vicepremierminister Nguyen Sinh Hung forventes at overtage posten som formand for Nationalforsamlingen. Han er tidligere finansminister.

økonomisk model

Den økonomiske åbenhed og fremgang har bragt landet ud af isolation og fattigdom, og Vietnam har taget markedsøkonomien til sig.

Vietnam er nu et af Asiens hurtigst voksende lande med en gennemsnitlig vækst på 7,2 procent over de sidste 10 år. Men en central planlægning styrer fortsat de store investeringer og udviklingen af infrastrukturen og sørger for, at alle provinser – også fattige områder – får del i udviklingen.

Verdensbanken og andre har ydet store lån til infrastruktur og fattigdomsbekæmpelse, uden at Vietnam har været nødt til at privatisere alle statslige virksomheder. Og Vietnam er på god fod med alle landegrupper og modtager mange investeringer.

Aktuelt har Vietnam en række store økonomiske problemer, herunder stort underskud på handelsbalancen, en svag valuta og en inflation, der er nået over 10 procent og rammer de fattige med stigende fødevarepriserne.

Men det er problemer, der kan løses, hvis fremgangen fortsætter.

Siden man i slutningen af 1970’erne konstaterede, at det kollektive landbrug ikke mere kunne drives uden individuelle belønninger, er landbrugsproduktionen fortsat med at stige.

Høsten i 2010 af ubehandlet ris nåede næsten 40 millioner ton, det højeste nogensinde. For 21. år har Vietnam en stor eksport af ris på over seks millioner ton til en værdi af næsten tre milliarder dollar.

Statslige virksomheder står for en tredjedel af bruttonationalproduktet, men 40 procent af investeringerne, fordi partiet ser de statslige virksomheder som drivkraften i væksten.

Kongressen besluttede på forsøgsbasis en ny politik, som tillader, at private virksomhedsejere optages i kommunistpartiet. Formanden for Vietnams handel- og industrikammer, Vu Tien Loc, har udtalt, at der er brug for yderligere forbindelse til de dele af samfundet, der tegner sig for 60 procent af landets bruttonationalprodukt.

Det store antal nye mindre virksomheder har vist, at det er umuligt at have partiafdelinger i den enkelte virksomhed.

Korruption

I sin åbningstale nævnte den afgående partiformand, Nong Duc Manh, nogle af landets fortsatte dårligdomme: »Kvalitet, effektivitet og konkurrenceevne er fortsat lav«, og »bureaukrati, korruption, spild, sociale laster og nedbrydning af moral og livsstil er ikke blevet forhindret.«

Da en stor korruptionssag til flere hundrede millioner dollar kom frem i en avis, blev journalisten dømt og fængslet for at offentliggøre hemmelige dokumenter, og avisens redaktør blev gået.

Det menes, at premierminister Dung var imod at rejse retssagen, men at stærke kræfter centralt i partiet og sikkerhedspolitiet gennemtvang den som en advarsel til nysgerrige journalister. Journalisten blev benådet efter seks måneder, men det blev de ansvarlige partimedlemmer for skandalen også.

Der er store problemer med offentlige tilladelser, som fremmes ved bestikkelse, og jordhandler, hvor smarte partimedlemmer står bag snyderi over for almindelige borgere.

Vu Tien Chien, leder af den centrale styregruppe for anti-korruption, sagde i en rapport til partikongressen, at »Vietnam har gjort store fremskridt i kampen mod korruption, men meget mangler stadig, og korruption fortsætter med at være et komplekst, nationalt problem.

I løbet af de seneste fem år er fænomenet med at give og tage imod bestikkelse til gengæld for forfremmelser, magt og frikendelser fortsat«.

Chien opfordrede til, at et af de vigtigste kriterier i udvælgelsen af kandidater til centralkomitéen er deres vilje til at bekæmpe korruption.

beslutninger

Kongressen hørte op mod 30 rapporter om forskellige emner, og den tiltrådte det udsendte udkast til »Platform for national opbygning i overgangsperioden frem mod socialisme (suppleret og udviklet i 2011)«.

Heri defineres blandt andet krav til overgangsperiodens økonomiske samfundsfunktioner.

Desuden vedtog man efter ændringer to nye økonomiske planer: »Socio-økonomisk udviklingsstrategi for 2011-20«, samt »Retningslinjer og opgaver for 2011-15«.

Der blev vedtaget 13 ændringer til partivedtægterne. Den nyvalgte generalsekretær Nguyen Phú Trong sagde i sine afsluttende bemærkninger:

»Jeg selv har til en vis grad ikke levet op til forventningerne, og jeg har bemærket mig de rapporter, vi har hørt, der påpeger vores svagheder i ledelsen, i partiets centrale udvalg, og også jeg tager mit ansvar.«

Generalsekretæren sluttede med at sige, at »succesen for 11. nationale partikongres har skabt en stor styrke til opmuntring for partiet, folket og hæren til at overvinde alle vanskeligheder og udfordringer, til at gribe nye muligheder i bestræbelserne hen imod målet om at gøre vores land en grundlæggende moderne orienteret, industrialiseret nation i 2020«.

25. jan. 2011 - 10:46   30. aug. 2012 - 13:12

Kronik