09 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

22. oktober 1964 Sartre takker nej til Nobelprisen

22. oktober 1964 Sartre takker nej til Nobelprisen

Fredag, 22. oktober, 2010, 10:27:20

Som den første person nogensinde afviser Sartre at modtage Nobelprisen i litteratur. Årsagen er politisk.

Den 22. oktober 1964 offentliggør Det Svenske Akademi, at den franske forfatter og filosof Jean-Paul Charles Aymard Sartre har fået tildelt Nobelprisen i litteratur. Sartre selv er dog knap så begejstret for den »store ære« og afslår, som den første nogensinde, prisen.

Sartre har gennem årtier slået sit navn fast som én af det 20. århundredes mest betydningsfulde forfattere og filosoffer og regnes som grundlæggeren af den moderne eksistentialisme.

Siden debutromanen »La Nausée« (Kvalmen) i 1937 har Sartre udgivet en del fiktion og en længere række filosofiske værker, deriblandt de banebrydende »Væren og intet« fra 1943 og »Kritik af den dialektiske fornuft« fra 1960.

Ud over at være et verdenskendt navn indenfor filosofien er Sartre også stærkt politisk engageret. Selv om han aldrig officielt melder sig ind i et kommunistisk parti, er han overbevist marxist og støtter blandt andet aktivt bevægelsen FLN’s kamp imod det franske kolonistyre i Algeriet og revolutionen i Cuba.

Da Sartre i efteråret 1964 får besked om, at han er indstillet til Nobels Litteraturpris, skriver han et brev til Akademiet, hvori han høfligt anmoder om at blive fjernet fra listen over kandidater, men brevet bliver aldrig læst af de relevante personer.

Sartre har tidligere i 1945 afslået at få tildelt den franske Æreslegion af politiske årsager. Da det den 22. oktober bliver offentliggjort, at Sartre har fået prisen, griber han pennen og forfatter en formel afvisning, som bliver trykt i avisen Le Figaro dagen efter.

Sartre giver som begrundelse for afvisningen, at han ikke ønsker at blive »transformeret« ved at blive omtalt som »Nobelprismodtager« og desuden ikke ønsker at vælge side i en kamp mellem »øst og vest« ved at acceptere en pris fra en overvejende vestligt orienteret institution.

I de følgende dage er Sartres hus belejret af journalister, så han må søge tilflugt hos sin livsledsagerske Simone de Beauvoirs søster.

Hele sit liv fortsætter Sartre med at være en indflydelsesrig og kontroversiel figur på den franske litteraturscene. Hans tanker og forfatterskab kommer til at spille en stor rolle for ungdomsoprøret, og selv bliver han i sommeren 1968 arresteret for civil ulydighed under oprøret i Paris.

Sartre dør af en lungesygdom den 15. april 1980.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. okt. 2010 - 10:27   03. sep. 2012 - 10:59

Historie