28 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 2 °C

Holger Terp får Liviafondens hæderspris

Holger Terp får Liviafondens hæderspris

Onsdag, 08. september, 2010, 10:13:20

Bevægelsen, Fredsakademiet, Holger Terp

Holger Terp får Liviafondens hæderspris
Arkivfoto
Holger Terp, der er medstifter af Det danske Fredsakademi, modtager i år Liviafondens særlige hæderspris for sin livslange indsats mod krig og konflikter.

Det danske Fredsakademi blev stiftet i 2000 som et instrument til at formidle vigtige oplysninger om krig, fred, folkeret og pacifisme.

En af de absolutte ildsjæle i dette arbejde er bibliotekar Holger Terp. Som anerkendelse for hans livslange indsats i fredens tjeneste har Livia­fonden i år tildelt ham en særlig hæderspris. Det sker ved fondens årlige prisuddeling på torsdag.

Holger Terp er født i 1952, og han har været aktiv i fredsbevægelsen de sidste 30 år, blandt andet i Militærnægterforeningen, Aldrig Mere Krig, den danske afdeling af War Resisters’ International og the Word Association of International Studies.

Han blev uddannet som bibliotekar i 1992, men måtte stoppe sit arbejde på grund af problemer med synet. Han skabte i 1996 fred.dk og var i 2000 medstifter af Det danske Fredsakademi.

Fredsarkiv
Ud over sit arbejde med at højne debatten omkring fred og folkeret har Holger Terp udgivet en række bøger, skrevet en lang række artikler om krig og konflikter.

Hans væsentligste bidrag til fredssagen er dog det enorme arkiv, som han har samlet på hjemmesiden fredsakademiet.dk

Han har livet igennem været en stor beundrer af den indiske fredsapostel Mahatma Ghandi og er medforfatter til antologien Friends of Ghandi.

Senest er det blevet til en fuldstændig værkfortegnelse over den nyligt afdøde sangskriver og digter Jesper Jensens produktion og historien om den danske fredsmusik i Skjalden sang fredssangen - dansk fredsmusiks historie.

Ifølge Liviafonden får Holger Terp en særlig hæderspris, »fordi han livet igennem har dokumenteret, hvordan generationer af modige mennesker har arbejdet for fred gennem tale, skrift, sange, protester og fælles handling.«

Konfliktløsning
Liviafonden er en fælles platform for mennesker, der arbejder for at løse konflikter fredeligt. Fonden ønsker at demonstrere, at der findes en tredje mulighed mellem at give efter eller sætte hårdt mod hårdt.

For at støtte organisationer og enkeltpersoner, der har arbejdet i fondens ånd, uddeler den hvert år en række priser. Et væsentlig kriterie er, at der er skabt et reelt forum, hvor modparter og fjender kan få hinanden i tale.

Liviafondens priser går i år til den liberiske fredsaktivist Leymah Gbowee og Liberias kvinder for at organisere store grupper kristne og muslimer for fred under den 13 år lange blodige borgerkrig.

Desuden får den norske fredsaktivist Steinar Bryn og hans Nansen Dialog Network prisen for sit 14 år lange forsoningsarbejde i det tidligere Jugoslavien. Herhjemme går priserne til Brandkadetterne i Greve for deres arbejde med at integrere 12-14 årige unge fra belastede boligområder.

Den fjerde pris går til Vi vil bo her sammen – alle sammen, Nørrebros folkelige aktion, som midt i bandekonflikter, vold og skyderier stod sammen og krævede deres bydel tilbage fra den gruppe mennesker, der satte en voldelig dagsorden.

Liviafondens prisuddeling finder sted i Festsalen, Store Kannikestræde 19, i København.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. sep. 2010 - 10:13   30. aug. 2012 - 22:11

Kultur