21 Sep 2019  

KBH: Overskyet, 12 °C

Naomi Klein - Katastrofekapitalismens sande væsen

Naomi Klein - Katastrofekapitalismens sande væsen

Onsdag, 05. marts, 2008, 00:00:00

Naomi Klein har lagt en guldgrube af dokumentation foran os, der viser hvor vi er på vej hen, hvis vi, de demokratiske kræfter, ikke med fuld styrke afslører, hvad der foregår og offensivt blander os i udviklingen

af Mauri Johansson
Der kan gå årtier mellem udgivelsen af bøger, der i den grad afslører det herskende politisk-økonomiske magtsystems inderste væsen, dets virkelige midler og mål.
Det er lykkedes den canadiske journalist Naomi Klein, der i år 2000 slog igennem med bogen 'No logo' der afslører mærkevareindustrien (se nærmere på Wikipedia under 'No logo').
Siden har hun bedrevet kulegravning af kapitalismens udvikling over hele kloden. Nu er hun aktuel med bogen 'The Shock Doctrine - The Rise of Disaster Capitalism', som endnu ikke er kommet på dansk.
I fokus for arbejdet har været den ny-konservative økonomiske såkaldte Chicagoskole efter den økonomiske forskningsenhed ved Universitetet i Chicago. Her har folk som Friedrich Hayek og Milton Friedman virket som undervisere og guruer siden 1950`erne til deres død, efterfulgt af en hærskare af yngre forskere hvor mange nu er i regeringsstillinger verden over.

Torturmetoder
Naomi Klein starter effektfuldt med en gennemgang af CIA`s udvikling af torturmetoder på basis af videnskabelige projekter gennemført siden 1950`erne.
Psykiatriske lægelige forsøg danner grundlag for metoderne. Kleins dokumentation er ikke til at skyde igennem og bygger ofte på deklassificerede dokumenter fra CIA. Der er tale om rystende afsløringer af metodernes brutalitet.

Chile og Latinamerika som laboratorium
Chicagoskolen går ind for den ekstreme markedskapitalisme, hvor al offentlig indblanding i markedskræfternes frie spil anses for skadelig og kræves afviklet.
Chile blev i 1973 med det USA-støttede Pinochetkup det første laboratorium for Friedmans teorier, under hans medvirken som rådgiver for diktatoren. Friedman anbefalede benyttelsen af choktilstanden i befolkningen, i ly af hvilken vidtgående lovgivning til fordel for storkapitalen kunne gennemføres.
Milton Friedman fastholdt til sin død i 2006, at han kun gav råd om det økonomiske udvikling. Men den umenneskelige terror, som Pinochet sideløbende gennemførte med titusinder af torturerede, forsvundne, dræbte og landflygtige, havde afgørende betydning for at generalen kunne beholde magten.
Massiv privatisering af offentlig virksomhed, deregulering af alt, der forhindrer kapitalens frie hærgen, skattelettelser til de rige, nedkæmpelse af fagbevægelsen og etablering af hyperinflation og massearbejdsløshed, var blandt instrumenterne.
I Chile blev følgerne katastrofale for befolkningen. Nær halvdelen havnede under fattigdomsgrænsen. De i forvejen rige blev hovedrige, inflationen var i perioder oppe på 375 procent og statsterroren skabte en massiv undertrykkelse af demokratiet.

Nye muligheder
Men Chile var kun en begyndelse. 'Chicago-drengene' spejdede efter nye muligheder. Hvad enten det var naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer var det vigtig at være forberedt og have planerne klar i skuffen til omgående udrykning og 'rådgivning' af rådvilde magthavere og rystede befolkninger.
Naomi Klein beskriver i detaljer modellens anvendelse i en række andre latinamerikanske lande (Argentina, Brasilien, Uruguay, Bolivia, Guatemala, Nicaragua mv.), Asien (Indonesien, Kina, Filippinerne og mange andre), Afrika og i striben af stater der opstod efter Sovjetunionens fald.

Rusland
I sær den katastrofale udvikling i Rusland under Jeltsin, der helt blev styret af Chicagoøkonomer og USA, omtaler Klein grundig.
I år 1992 var det gennemsnitlige forbrug 40 procent lavere end i 1991 og en tredjedel af befolkningen, svarende til 74 millioner indbyggere, faldt under fattigdomsgrænsen på fire US-dollar per dag. Ud af dem levede 34 millioner i desperat fattigdom.
I 1998 var 80 procent af de russiske landbrug gået fallit, 70.000 statsvirksomheder lukket, med epidemisk arbejdsløshed som konsekvens.
Hvor alle i Rusland under kommunismen var sikret arbejde og bolig, skønnede UNICEF i 2006, at 3,5 millioner børn var hjemløse. I årene efter chokterapien i Rusland skete der et fald i befolkningstallet på 700.000 personer per år, svarende til 6,6 millioner i årene 1992 - 2006, grundet sult, vold, selvmord, ulykker mv.
I alle lande, der blev udsat for disse økonomiske chokkure, optrådte der den samme massive ødelæggelse af befolkningernes eksistensvilkår, med sult, selvmord, faldende levealder, arbejdsløshed og så videre som konsekvens.
Men grundet kapitalismens geniale idé med at beskrive økonomi som videnskab, adskilt fra politik, er det indtil videre lykkedes at undgå at strafforfølge de økonomiske rådgivere.

Washington-konsensus
Gældsatte lande måtte på barske politiske vilkår, de såkaldte strukturtilpasninger, låne fra Den internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken (WB), hvilket yderligere øgede udpumpningen af værdier til banker i USA, Japan og Vesteuropa.
I 1989 blev den såkaldte 'Washingtonkonsensus' vedtaget, der netop sammenfattede Friedmans teser om ubegrænset frihandel og reduktion af offentlig økonomi, herunder privatisering.
Fra dette tidspunkt afveg WB og IMF fra deres oprindelige formål og tjente fuldt ud Chicagoskolens hensynsløse formål. USA's krige i Afghanistan og Irakkrigen er led i den sammen proces for at ødelægge stater med henblik på at skabe nye profitmuligheder og adgang til værdier som olie med videre.

Chokterapi i USA
Præsident Reagans frontalangrev mod fagforeninger, blandt andre flykontrollørerne, hvor mere end 11.000 blev fyret i et hug, var et første, vellykket eksempel på chokterapi i USA.
Men fra den 11. september 2001 kommer chokterapien til USA for fuld udblæsning.
Det diskuteres fortsat i hvilket omfang Bush-regeringen selv, direkte eller indirekte, var årsag til begivenhederne omkring angrebene og sammenstyrtningen af WTC-tårnene i New York. En stor og stigende andel af eksperter og befolkningen i USA hælder til den opfattelse, at regeringen har et ansvar.
Alle de ledende politikere har gennem årtier haft tætte relationer til olie-, våben- og medicinalindustrien. Rumsfeld blandt andet med store mængder aktier i et firma (Gilead Sciences), der har patenter på influenzavacciner mod den såkaldte fugleinfluenza og AIDS-mediciner.
Cheney har haft ledende jobs i firmaet Halliburton, der har tjent milliarder af dollars på ofte slet vedligeholdte kontrakter i Irakkrigen og som leverandør af lejesoldater til denne og andre USA-krige.
Den amerikanske regering var meget vel forberedt på, at 'noget skulle ske' og havde skuffevis af såkaldt anti-terrorlovgivning klar til umiddelbar gennemførelse.
Samtidig blev EU presset til, under den almene forvirring, at gennemføre tilsvarende lovgivning i huj og hast, hvilket vi jo allerede nu kan se følgerne af i de danske domstole.

Nødsituation i USA
I 2006 gennemførte Bush i ly af 'fyringen' af Rumsfeld den såkaldte 'Defence Authorization Act' ved en privat ceremoni i det Ovale Værelse.
I tilfælde af en 'offentlig nødsituation' giver loven præsidenten vidtgående kompetence til at erklære militær undtagelsestilstand, bruge militære styrker og Nationalgarden til at tilsidesætte andre myndigheders beføjelser, med henblik på at genoprette den offentlige orden.
Det kan dreje sig om stormkatastrofer, masseprotester eller sundhedsproblemer som influenzaepidemier, hvor militæret kan bringe folk i 'karantæne'. Der er allerede bygget kæmpe lejre til formålet.

Irak
Den form for 'frihed', som USA og Chicago-økonomerne hentyder til, er den vestlige verdens frihed til at træde ind i stater, der har gennemført privatiseringer af offentlige funktioner.
Bush gennemførte få dage efter afslutningen af de formelle krigshandlinger i Irak planer om at etablere en omfattende USA-Mellemøst frihandelszone indenfor et årti. Vicepræsident Dick Cheneys datter Liz, der var hovedarkitekt bag 'chokterapien' i Rusland, blev sat til at lede også dette arbejde.
Irak under Paul Bremer var den logiske konklusion på Chicagoskolens teorier: Den offentlige sektor nedskåret til det minimale, kontraktarbejdere der bor i den grønne sikkerhedszone, Halliburton-bystaten, hvor lederen underskriver KPMG-udformede direktiver og love, udleverer sportstasker fyldt med dollars til vestlige entreprenører, bevogtet af lejesoldater.
I løbet af de første tre-fire år af invasionen blev 61.500 irakere anholdt med teknikker, der skabte maksimal chok (om natten, voldeligt, med sorte hætter over hovederne mv.).
I forsommeren 2007 var omtrent 19.000 af dem fortsat tilbageholdt, udsat for tortur, herunder elektriske stød. Tortureksperter blev importeret fra Rusland og Polen samt fra Chile, hvor 700 bødler blev hyret, mange af dem Pinochets torturbødler.
De amerikansk betalte lejetropper, der har immunitet mod retsforfølgelser, udgør et større antal end den samlede soldatermængde fra 'koalitionen af villige stater'. Storbritannien har langt flere kontraktbetalte soldater end ordinære soldater. Forholdet er 3:1. Der er ikke oplysninger om omfanget af danske lejetropper.
Sammenblandingen af ødelæggelse af infrastruktur og genopbygning af denne er total: De ansatte kommer fra de samme amerikanske, engelske og måske danske virksomheder.

Israel
I et særligt kapitel analyserer Naomi Klein udviklingen i Israel, der i stor skala har slået sig op på salg af 'sikkerhed' over hele verden.
Det er typisk våbenhandlerne, der sideløbende med at være destruktive dødens købmænd nu også sælger 'sikkerhed' til rige private og stater, ikke sjældent udemokratiske.
Det er kommet så vidt, at aktiebørserne verden over nu ikke længere reagerer med store fald ved terrorangreb eller naturkatastrofer, men tværtimod med stigninger.
Der er store penge at tjene på selv nok så sjuskede genopbygninger eller billig overtagelse af attraktive landområder fra flygtede fattige. Således står bulldozere nu parat til at jævne rester af byarealer i New Orleans med jorden forud for ny udstykning, der ikke tager hensyn til tidligere ejere.
Naomi Klein har lagt en guldgrube af dokumentation foran os, der viser, hvor vi er på vej, hvis vi, de demokratiske kræfter, ikke med fuld styrke afslører hvad der foregår og offensivt blander os i udviklingen.
Den truende økonomiske nedtur med 'overophedning' og kartoffelkur er velegnet til at skabe panikstemninger med vedtagelse af politiske beslutninger, der selvfølgelig vil ramme de svageste, som altid.
Vi må håbe at bogen snarest kommer på dansk så alle ved selvsyn kan læse, hvem vi deler seng og bord med.

Naomi Klein: The Shock Doctrine - The Rise of Disaster Capitalism. 558 sider. Forlaget Allen Lane/Penguine, 2007. I boghandlerne eller via www.amazon.co.uk, ca. 130 danske kr.


Naomi Klein
Canadisk journalist, forfatter og aktivist.
Født 1970
Hun blev den nye globaliseringsbevægelses hofskribent med bogen No Logo, der udkom umiddelbart før WTO-topmødet i Seattle i 1999.
Seattle blev både bevægelsens og Naomi Kleins gennembrud.
I dag skriver Naomi Klein blandt andet for tidsskriftet The Nation.
Naomi Klein har rejst rundt til verdens brændpunkter og befandt sig således i Bagdad under invasionen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. mar. 2008 - 00:00   30. aug. 2012 - 22:11

Kultur