18 Jul 2019  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Jack London - Livet på vejene gjorde ham til socialist

Jack London - Livet på vejene gjorde ham til socialist

Torsdag, 17. januar, 2008, 00:00:00

¤¤Den sande proletarforfatter skal ikke alene skrive om arbejder-klassen, han skal også læses af arbejder-klassen¤¤, skrev en amerikansk avis engang om Jack London, der var USA`s første arbejder-forfatter

af Bjarne Nielsen
Da Jack London en dag agiterede på livet løs og udbrød, at 'kapitalismen er en organiseret bande af røvere, der greb arbejderne i struben og rystede dem, til de havde fået den sidste dollar ud af dem', blev han arresteret og medierne omtalte ham i store overskrifter som 'socialistdrengen'.
Sådan beretter Irving Stone i bogen 'Irving Stone: Sømand til hest'.
I bogen berettes der også om hans fødsel. Jack blev født med navnet John Griffith i San Francisco i 1870, og efter en hård skolegang med masser at tæsk, løsarbejde m.m forlod Jack hjemmet som 16 -årig for at slå sig ned som østerstyv og laksefisker i Friscobugten.
Senere blev han matros og elskede havet, drikkeriet, slagsmålene og det vilde liv. Rastløsheden fik ham til at vandre 'Staterne' på kryds og tværs. Livet på vejene gjorde ham til socialist.
Mens han vagabonderede studerede han 'Det kommunistiske manifest' og det var som talt og skrevet af hans eget hjerte. Han opdagede hurtigt, at det var forholdet mellem menneskene og de økonomiske forhold, der muliggjorde socialismen.
Han blev stemplet som rødskjorte, dynamitmand og anarkist. Når folk var uenige med Jack i hans teorier, svarede han dem med et 'du er ikke moden til det endnu - men det kommer nok'.
I 1894 havde arbejdsløsheden i USA antaget et så katastrofalt omfang, at disse dannede en 'Hær for det almene vel' og drog til Washington for at protestere. Jack gik med for eventyrets skyld.
I 1897 blev der fundet guld i Klondike. Ved hjælp fra venner fik han samlet penge nok til en Alaska-ekvipering og sejlede af sted med hundreder af andre eventyrere. Jack, mest for at samle stof til sine bøger.
Mens han lå i teltet og frøs, studerede han Darwins 'Arternes oprindelse'.
Jack fik skørbug, så han og et par stykker måtte rejse de 1900 miles ned af Yukonfloden og hjem. Han fandt ikke et gram guld, men blev senere rig på skriveriet om denne periode af sit liv. Det var hér han fandt sig selv, fordi 'der er ingen der taler. Alle tænker. Man får alting på rette afstand. Sådan gik det for mig'.
Mens han sultede og hutlede sig igennem tilværelsen ved at slå græs, banke tæpper, gå med post osv. sendte han et hav af fortællinger til diverse magasiner. Det reddede ham fysisk og som forfatter. Han var så fattig, at da han som professionel, fik sin første artikel, 'På langfart' trykt, havde han ikke råd til bladet.
Fra 'socialistdrengen' kaldtes han nu 'forfatterdrengen', trods dét, at han fortsat holdt en række foredrag i diverse socialistforeninger. Hans liv og rygrad var socialismen!

Forfatter
Efter at have fået kasseret flere manuskripter, debuterede han i 1900 med bogen 'Fortællinger fra Klondike'. Samme år bliver han gift med Bessie Maddern.
Det er sagt om Londons forfatterskab, at det er skrevet for alle klasser, undtagen piger af det bedre selskab - og det er nok rigtigt. Det var der penge i og brug for, da han oveni at have fået en datter i 1901, skulle forsørge mor, kone og et hav af venner.
Men nu kom bøgerne også løbende. Han var nu berømt og opstillede for socialisterne til borgmester i Oakland. Men tabte.
I 1902 rejser han til London og besøger straks Europas værste slumkvarter, East End. I en marskandiserbutik køber han sig fattig i fattigsmandsudstyr og er således på alle måder rustet til at gå 'under cover' i ghettoen.
Det bliver en barsk oplevelse for den tidligere vagabond og udmøntes i bogen 'Afgrundens rand': en totaludstilling af kapitalismen. Med denne metode blev han forbillede for eksempelvis Orwell, Upton Sinclair og Günther Wallraff.
Med 'Naturen kalder' og 'Ulf Larsen' begyndte kasseapparatet at klinge. Men Jack skrev hele sit liv gratis til den socialistiske presse.
Han skriver 'Midas mænd' og 'Debs drøm', der forudsagde generalstrejken i 1934, samt bogen 'Jernhælen', der beskrev klassekampens udvikling i USA, hvor kapitalister fastholder magten gennem en voldsom undertrykkelse. Det var et billede af fascismen og en ideologi, der på mange felter mindede om Hitlers. Skrevet i 1908!
Nogle mener endda, at Orwells klassiker '1984' er inspireret af denne. Kritikerne var hårde, men enige om at Jack London var skaberen af proletarkulturen i USA. Kommunisternes blad 'New Masses' skrev i 1929: 'den sande proletarforfatter skal ikke alene skrive om arbejderklassen, han skal også læses af arbejderklassen`' Jack blev læst af arbejderklassen i millionvis.
Han dækkede den russisk-japanske krig som journalist for Hearst-pressen, mens han agiterede for den russiske revolution i 1905 og udgav 'Klassernes kamp', en række sociologiske essays.
I kampen mod den fremherskende kirkes kamp mod Darwin og evolutionsteorierne udgav han sit dramatiske bud på udviklingslæren, 'Før Adam'.
Jack London var en fighter, der hver formiddag dag skrev 1000 ord til sit aktuelle bogprojekt, for så at skrive artikler, fortællinger, foredrag og lign. om eftermiddagen. Alene i 1907 udsendte han fire bøger. Han var da 31 år og havde skrevet over 20 værker.
Efter 'Jernhælen' skrev han sin måske bedste bog 'Martin Eden' - et forsøg på at angribe individualismen. Så kom 'Kong Alkohol' om det problem, Jack havde været en del af og i øvrigt havde mødt hele sit liv. 'Kong alkohol' var medvirkende til det senere spiritusforbud.
Da han i 1913 skrev sine proletarfortællinger 'Alverdens fjende', var han verdens mest læste og bedst betalte forfatter.
Efter at have meldt sig ud af Socialistpartiet i 1916 grundet dets træghed og reformisme, begik han selvmord. Ensom og desillusioneret.

Kilder: Irving Stone: Sømand til hest. www.jacklondons.net


Bøger af Jack London
1907: Når naturen kalder
1908: Ulf Larsen
1913: Afgrundens folk
1913: Martin Eden
1914: Kong Alkohol
1914: Ulvehunden
1915: Vagabondliv
1916: Spændetrøjen
1918: Jernhælen

Jack London.
Født 1876. Død 1916.
1896 - student på University of California og medlem af Socialist Party of America.
Gift i 1900 med Bess Maddern.
Får året efter datteren Joan.
Forlader Socialist Party of America og melder sig ind i New Socialist Party of America.
Får i 1902 datteren Bessie.
Skilt 1904.
1905 gift med Charmian Kittredge.
Jack London begår i 1916 selvmord.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. jan. 2008 - 00:00   30. aug. 2012 - 22:15

Kultur