11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, 3 °C

Terror, terrorisme og regeringens politik

Terror, terrorisme og regeringens politik

Torsdag, 17. november, 2005, 00:00:00

Læserbrev af Nahid Riazi, kvindesagsaktivist

De islamiske kræfters bestræbelser for en islamisering af indvandrermiljøer skal forhindres ved en alsidig kamp mod diskrimination og racisme. Arrestationer af seks personer i Danmark i forbindelse med en terrorsag får endnu en gang alle, både den almindelige borger i Danmark og de danske politikere, til at tænke over, hvordan man kan bekæmpe terror og terrorisme og forhindre en terroraktion i Danmark.
Regering er kommet med sit forslag om terrorbekæmpelse; et forslag, som går ud på mere begrænsning af retssamfundet. Men terror og terrorisme kan ikke bekæmpes med begrænsning af borgerrettighederne for borgere med indvandrerbaggrund, mistænkeliggørelse af dem og ubegrænsede muligheder for PET og politiet for at overvåge samfundsborgere. Bekæmpelse af terrorisme i Danmark har meget med den danske regerings udenrigspolitik og integrationspolitik at gøre.

Krigen i Irak
Den danske regering var en af de få europæiske regeringer, som valgte at deltage i krigen i Irak.
USA og dens allierede begrundede krigen med, at Saddam var en trussel mod hele verdenen, og at irakerne skulle få frihed og demokrati! Men man fandt aldrig noget masseødelæggelsesvåben i Irak, hvilken var hovedargumentet for angrebet på Irak. Og frihed, demokrati og sikkerhed er i dag en mangelvare i Irak. Irakerne har nu fået en regering sammensat af de etniske og religiøse grupper, der faktisk er med til at øge risikoen for en total borgerkrig i Irak.
Krigen i Irak og USA og deres allieredes tilstedeværelse i landet er i dag en af årsagerne til udbredelse af den islamiske terrorisme. Denne krig har gavnet de islamiske kræfter. Islamisterne benytter sig af det sorte scenario, som er en konsekvens af USA`s og dens allieredes krig mod Irak, til deres egen fordel. De udnytter almindelige folks utilfredshed, og prøver på at få tilslutning til deres bevægelse over alt i verden.

Palæstina
En anden årsag til at de islamiske kræfter har kunnet ernære deres bevægelse, er konflikten mellem Israel og Palæstina. Den danske regering og mange andre europæiske regeringer har også valgt at følge USA`s politik i Palæstina konflikten. I stedet for at vælge en konsekvent politik overfor Israel for at ikke overholde FN`s erklæring/aftaler fra 1968, hvor Israel blev forpligtet til at trække sig tilbage til de grænser, som FN havde anerkendt, vælger man at overse Israels bestræbelser for at undgå at overholde FN`s aftaler.
Den israelske regerings aggressivitet mod palæstinenserne og folkedrabet i Palæstina skulle mødes med en klar fordømmelse fra de vestlige regeringer. Lige så længe konflikten mellem Israel og Palæstina fortsætter og lige så længe der ikke skabes fred i området, vil de islamiske kræfter udnytte situationen til deres egen fordel ikke alene i Palæstina men over alt i verdenen.

Regeringens integrationspolitik
Blandt de seks anholdte i Danmark i forbindelse med den seneste terrorsag findes der to unge på 16 år, og de andre er heller ikke ældre end 20 år! Det er både trist og tankevækkende, at helt unge mennesker involverer sig i terroraktioner.
Men det at det lykkes de islamiske terrorister at få sympati fra en gruppe unge anden generations indvandrere, hænger blandt andet sammen med den danske regerings integrationspolitik.
I Danmark gøres der ikke en seriøs indsats mod den fordom og diskrimination, som borgere med indvandrerbaggrund bliver udsat for. De unge føler sig ikke som en del af samfundet. Desperationen blandt de unge og følelsen af at ikke blive accepteret som samfundets ligeværdige borgere gør det nemmere for de islamiske kræfter at få de unge til at se på dem som et alternativ.
På den anden side satser regeringen meget på de religiøse kræfter og organisationer i både bekæmpelse af terrorisme og i integration af indvandrerne i samfundet. Anders Fogh inviterer for eksempel imamer for at drøfte terrorproblemerne med dem. Han legaliserer på den måde enhver indblanding af de religiøse kræfter i politik og i indvandrernes tilværelse. Han anerkender disse kræfter som repræsentanter for samtlige borgere med muslimsk baggrund og giver dem mulighed for at få en alt for afgørende plads og rolle i samfundet og i indvandrermiljøerne.
Logikken i denne politik er, at man gennem aftaler med de religiøse kræfter håber på at kunne få dem til at kontrollere deres tilhængere, og til gengæld vil love dem at blive anerkendt som de officielle repræsentanter for samtlige indvandrere med muslimsk baggrund i Danmark, hvilken vil bane vejen for disse kræfter for at få mere del og indflydelse i den danske politik, undervisningssytem, erhvervspolitik, retssystem med videre.
Man er vidne til de religiøse kræfters ødelæggende rolle i børn og unges opdragelse på koranskoler og etniske/religiøse skoler. Men enhver tanke om begrænsning af de religiøse kræfters indblanding i børn og unges opdragelse og undervisning bliver blankt afvist. Børn og unge fra de religiøse familier betaler på den måde prisen for en fatal politisk fejl. Det, at børn og unge bliver indoktrineret på disse skoler og får en fanatisk opfattelse af tingene, hvilken gør det nemmere, at disse børn og unge falder i de fanatiske islamiske organisationers fælde, bliver ikke betragtet som et problem for hverken integrationsministeren og regeringen.

Bekæmpelse af terrorisme
For at bekæmpe den islamiske terrorisme og formindske faren for et eventuelt angreb på Danmark skulle regeringen trække sig tilbage fra Irak og få besættelsestropperne ud af landet med det samme. Man skulle satse på andre løsningsmodeller i stedet for en militær løsning.
Den danske regering kunne sammen med EU-lande være med til at forpligte Israel til at overholde 1968-aftalen og straks trække sig tilbage fra alle bosættelserne.
Bekæmpelse af fordomme og diskrimination mod borgere med indvandrerbaggrund og en alsidig indsats for at betragte dem som lige borgere uden at definere dem som etniske og religiøse grupper vil være med til at komme den islamiske ekstremisme og dermed terrorisme i vesten til livs.
De islamiske kræfters bestræbelser for en islamisering af indvandrermiljøer skal forhindres ved en alsidig kamp mod diskrimination og racisme mod borgere med indvandrerbaggrund og med at blande religionen og det religiøse apparat uden om indvandrernes tilværelse og samfundets anliggender.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. nov. 2005 - 00:00   03. sep. 2012 - 19:04

Indland