16 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

22. september 1910 - Fagoppositionens Sammenslutning stiftes

22. september 1910 - Fagoppositionens Sammenslutning stiftes

Onsdag, 22. september, 2004, 00:00:00

Fagoppositionens Sammenslutning stiftes Dele af den faglige og politiske opposition samles i Fagoppositionens Sammenslutning - FS - hvis mest fremtrædende skikkelse bliver den farverige skribent, agitator og organisator Christian Christensen

FS optager i sin kritik af kapitalismen, samt af DsF og Socialdemokratiet betydelige elementer fra den syndikalistiske ideologi, som på samme tid udviser stor styrke i den øvrige europæiske og amerikanske arbejderbevægelse.
Syndikalisternes mål var et antiautoritært, socialistisk samfund baseret på arbejdernes selvforvaltning og decentralisering af den økonomisk-politiske beslutningsproces.
De sætter den økonomiske kamp over den politiske og finder den parlamentariske kamp overflødig. Når først arbejderne har vundet magten over produktionen, vil den politiske magt også tilfalde dem, og den skal iøvrigt reduceres til et minimum.
Med andre ord står syndikalisterne for det, som Lenin kalder 'økonomisme', og som han kritiserer dem kraftigt for.
Fagoppositionens Sammenslutning får da også kun en levetid på godt ti år. Med stiftelsen af DKP i 1920 går størstedelen FS ind i partiet, som i de næste fire årtier udgør den faglige og politiske opposition mod det reformistiske Socialdemokrati.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. sep. 2004 - 00:00   03. sep. 2012 - 11:44

Nyheder