16 Jul 2019  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Reagan hadede

Reagan hadede

Lørdag, 12. juni, 2004, 00:00:00

Det ville vel være en overdrivelse at skrive, at Ronald Reagan skabte al-Qaeda, men ikke nogen stor overdrivelse.

af Juan Cole, professor i historie ved Michigan University
Det ville vel være en overdrivelse at skrive, at Ronald Reagan skabte al-Qaeda, men ikke nogen stor overdrivelse.
Reagan hadede filosofisk set ideen om at staten omdistribuerede samfundsværdier - hans praktiske politik førte dog ofte til omfordeling, som oftest ved at give penge til de velstående. Reagan ønskede at gøre op med enhver form for socialhjælp og ville kaste os tilbage til tidligere tiders fattigdom.
Reagan hadede ethvert socialt initiativ, som kunne styrke de fattige og de svage. Han var hyret af de store selskaber i 1950'erne som foregangsmand, i kampen mod fagforeninger. Det hører til blandt hans resultater som præsident at knuse flytrafik-kontrollørernes fagforening. Det var vigtigt for ham i sig selv, men nok så meget skulle det stå som et symbol på hans beslutsomhed om at de magtesløse ikke ville få lov til at organisere sig for at få det bedre. Han smadrede rigtigt mange manneskers liv.
Reagan hadede miljøfolk. Men hans administration var skam ikke så løgnagtig, at den benægtede problemerne med øget ultraviolet stråling på grund af hullet i ozonlaget og den globale opvarmning. Hans regering opfordrede folk til at bruge solbrillet og hatte som svar på problemet.
Reagans aggressive politik fik ham til at forme vores verden på den mest ulykkelige måde. Det ville vel være en overdrivelse at skrive, at Ronald Reagan skabte al-Qaeda, men ikke nogen stor overdrivelse.
Carter-regeringen indledte politikken med at støtte de radikale muslimske hellige krigere i Afghanistan, som kæmpede mod Sovjets invasion af landet. Men Carter kastede kun nogle få håndfulde millioner dollars efter dem. Fra midt i 1980'erne gav Reagan de hellige krigere en halv milliard dollars om året. Dertil kom, at han vred armen om på Saudi Arabien for at få landet til at spæde et tilsvarende beløb til. Den saudiske efterretningschef Faisal al Turki henvendte sig til Osama bin Laden om at kanalisere pengene til afghanerne.
Alt dette skete helt afgjort efter koordinering med Reagan-administrationen.
Reagans folk hadede Nicaraguas sandinister så voldsomt at de brød forfatningen. Kongressen fjernede bevillingerne til de højreorienterede dødspatruljer, som bekæmpede sandinisterne. Reagans folk havde brug for penge for at kunne støtte højrefløjens oprør.
De fandt på en kompliceret plan: Stjæle materiel tilhørende forsvarsministeriet, sende det til Khomeini i Iran, modtage den ulovlige betaling for våbnene til Iran og udbetale pengene til højre-guerillaen i Mellemamerika.
Der var en kriminel bande inden for USA's regering, og Reagan tillod det.
Professor Coles kommentar 'Reagan's Passing' er oversat og forkortet af Arbejderen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


12. jun. 2004 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:17

Idekamp