16 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Per Mortensen - Det betaler sig at gøre modstand

Per Mortensen - Det betaler sig at gøre modstand

Onsdag, 02. juni, 2004, 00:00:00

Modstandsmanden og forfatteren Per Mortensen fylder 80 år.

af Ken Bruun
Den 2. juni 1924 kom Per Mortensen til verden, voksede op og gik i skole i et af Københavns arbejderkvarterer i Vanløse i 1930'erne - og kom i lære på B&W, da hans drengedrøm om at komme ud at sejle i første omgang ikke kunne gå i opfyldelse.
Den 9. april 1940 blev Per og forældrene som så mange andre i København vækket af lavtgående tyske krigsfly ind over tagene - da vort land blev modstandsløst besat af Nazi-Tyskland.
Det gjorde et stærkt indtryk på familien, der blandt andet havde rødder Sønderjylland. Både at vi blev besat af Nazi-Tyskland - samt at kongen og regeringen blev siddende og opfordrede til bevarelse af ro og orden og loyal opførsel mod besættelsesmagten. Og at der ikke blev ydet den mindste modstand efter den symbolske ofring af nogle få danske soldater ved grænsen i Jylland - hvilket lettede tyskernes videre felttog mod Norge betydeligt.
I Nordsøen blev omkring 400 søfolk fra det neutrale og senere besatte Danmark myrdet ved tyske torpedo-angreb - blandt andet en nær slægtning til Per.
På hans læreplads B&W - Københavns største og rødeste arbejdsplads - produceredes der i samarbejds-politikkens navn vigtige dele til denne nazi-tyske mordermaskine.
Det fik Per til at træffe sit livs mest afgørende valg, da han besluttede sig for at sabotere disse krigsleverancer på sine egen lære- og arbejdsplads. Og siden en lang række andre industri-arbejdspladser i København sammen med sine kammerater i modstands-organisationen BOPA.
Kort efter en vellykket sabotage mod B&W blev Per arresteret den 9. maj 1944, forhørt og mishandlet af Gestapo og senere sendt i fangelejr i Frøslev. Sammen med andre fanger blev han brugt som gidsel på tyske troppe- og våbentransporttog gennem Jylland for at beskytte dem mod jernbane-sabotørernes sprængninger.
Men Per overlevede, slap ud, genoptog sabotagen og kom til at opleve den 4. maj 1945 - som også satte sine spor for livet i hans hjerte og sind. Det samme gjorde de gamle politikeres genoptagne manøvrer og fornyede kuppolitik kort efter - samt Danmarks senere indlemmelse i NATO og EF senere EU.
Det gjorde ham vred, men hverken bitter eller opgivende. Det satte ham i stedet i gang med en levende og flittig foretagsomhed som forfatter, foredragsholder og debattør. Det har mange af efterkrigstidens unge nydt godt af og gør det stadig.
Per Mortensen har netop genudgivet sin første, rent dokumentariske bog Sabotørerne, baseret på båndoptagelser af hans erindringer indtalt kort efter krigen. Den kan som hans øvrige bøger fås ved henvendelse på internet-adressen: www.permortensen.dk.
Dagbladet Arbejderen, Folkets Radio og andre græsrodsradioer har gennem årene lige siden 1992 - hvor danskerne leverede et historisk NEJ til magthavernes økonomiske, politiske og militære union på Pers fødselsdag den 2. juni - nydt godt af hans altid beredvillige, lærerige og levende indlæg.
De har altid været båret af hans bestræbelser på at stille de erfaringer, han og hans kammerater gjorde under besættelsen, til rådighed for de efterfølgende generationer.
Erfaringer med den danske elites permanente villighed til altid at samarbejde med en hvilken som helst imperialistisk stormagt, så længe det ser ud til bedst at kunne betale sig for den selv - og på den anden side erfaringen om, at modstand mod uretten altid betaler sig og nytter i sidste ende.

Som fødselsdagssang passer Jesper Jensens 'Sang om at sige nej' på alle måder:

Sang om at sige nej.
Den, der altid går i takt, er altid i de andres magt. Det stærkeste menske i verden er dig - og det stærkeste ord i verden er nej!Den, der tror, at lov er ret, han dømmer andre alt for let. Det stærkeste menske i verden er dig - og det stærkeste ord i verden er nej!Den, der tror, at gud er god, han træder mensker under fod. Det stærkeste menske i verden er dig - og det stærkeste ord i verden er nej!Den, der går i andres sold, er offer for sin egen vold. Det stærkeste menske i verden er nej - og det stærkeste ord i verden er nej!Den, der stille bær' sin nød, han stjæler af den sultnes brød. Det stærkeste menske i verden er dig - og det stærkeste ord i verden er nej!Den, der vil de riges fred, Han skyder selv sin broder ned. Det stærkeste menske i verden er dig - og det stærkeste ord i verden er nej!Den, der tror de stores ord, er løgnens redskab mod sin bror. Det stærkeste menske i verden er dig - og det stærkeste ord i verden er nej! Jesper Jensen, 1971.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. jun. 2004 - 00:00   03. sep. 2012 - 11:44

Nyheder