28 Jan 2021  

KBH: Overskyet, 1 °C

29. marts 1920 - Kongen begår statskup

29. marts 1920 - Kongen begår statskup

Lørdag, 29. marts, 2003, 00:00:00

Denne dag i 1920 begår kong Christian 10 statskup I Danmark. Kongen afskediger den radikale Zahle-regering på gråt papir og indsætter et forretningsministerium

Det viser sig, at det ikke blot er kongen, der står bag 'Påske-krisen'. Især ØK's stifter og ejer H. N. Andersen betragtes som hovedmanden bag statskuppet.
H. N. Andersen er på dette tidspunkt Danmarks største kapitalist og har længe sat sit præg på dansk politik - især gennem en stor indflydelse i partiet Venstre.
Den danske befolkning - især i København - går på gaden i protest mod statskuppet. Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet hindrer dog, at kongen bliver afsat og indvilger i, at der holdes rigsdagsvalg.
Det resulterer i, at Venstre kommer til magten med ministeriet Neergaard. H. N. Andersen har opnået, hvad han ville, både økonomisk og politisk.
Politisk ved at hindre de radikales Ruslandspolitik, hvor den radikale udenrigsminister Eric Scavenius ønsker at sikre en større handel med revolutionens Rusland.
Økonomisk ved næsten at få eneret på udlandshandelen årene fremover. Blandt andet Transatlantisk Kompagni bliver trængt og går ruinen i møde året efter.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. mar. 2003 - 00:00   03. sep. 2012 - 11:54

Nyheder