10 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Nej til fri husleje i Randers

Nej til fri husleje i Randers

Onsdag, 05. februar, 2003, 00:00:00

Tillidsrepræsentanter samlet til LO-Randers´ årlige tillidsmandsmøde tager afstand fra borgmester Aastrup Jensens planer om at afskaffe reglerne om omkostningsbestemt husleje i det private udlejningsbyggeri i Randers.

Udtalelse af tillidsmandsmøde i LO Randers
Borgmester Aastrup Jensen har tilkendegivet, at 'Det eneste vi mangler (i Randers) er et højere huslejeniveau.'
Arbejderbevægelsen finder borgmesterens initiativ asocial og skadelig for Randers.
Konsekvensen vil være at der via store huslejestigninger overføres meget store beløb fra den økonomisk dårligst stillede del af befolkningen til ejerne af udlejningsejendomme. En del af denne store pengeoverførsel vil blive betalt af det offentlige via boligstøtten til skade for Randers Kommunes i forvejen anstrengte økonomi.
Det vil betyde yderligere krav om nedskæringer på børnepasningen, skoleområdet og ældreplejen - til skade for brugere og ansatte.
Stigende huslejer betyder samtidig udhuling af reallønnen for de lønmodtagere og overførselsindkomstmodtagere (kontanthjælp, førtidspension, folkepension med videre ) som udgør den altovervejende del af lejeren i det private udlejningsbyggeri.
En udhuling af i forvejen økonomisk svage gruppers livsvilkår som er asocial - og som desuden vil have en række negative afledte effekter på handelslivet i Randers, hvor lejernes faldende købekraft vil sætte yderligere skub i butiksdøden, med et stigende antal tomme butikker til følge.
Erhvervslivet som sådan vil - hvis borgmesterens planer på trods af arbejderbevægelsens modstand gennemføres - blive udsat for et lønpres, idet lønmodtagerne ikke vil se anden udvej for at forsvare reallønnen.
Arbejderbevægelsen i Randers håber, at et socialt ansvarsbevidst flertal i byrådet vil forhindre, at borgmesterens planer om at afskaffe reglerne om omkostningsbestemt husleje nogensinde bliver vedtaget.

Udtalelse vedtaget på tillidsmandsmøde i LO Randers den 2. februar.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. feb. 2003 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp