21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

Tak til DR-journalister

Tak til DR-journalister

Fredag, 13. september, 2002, 00:00:00

Jeg vil derimod, på egne og medlemmernes vegne, rette en stor tak til DR´s journalister for den solidariske kamp de kæmper mod Ultra Ny Løn, for det er jo det konflikten handler om.

af Ole Nors Nielsen, formand for SiD Havne- og Lagerarbejdernes Fagforening Aalborg
Mange mennesker tager afstand fra konflikten på Danmarks Radio (DR), blandt andet på grund af at journalisternes løn er stor nok, nogen større end andres, ja der er sågar stillet spørgsmål ved om DR skal bestå.
Jeg vil derimod, på egne og medlemmernes vegne, rette en stor tak til DR's journalister for den solidariske kamp de kæmper mod Ultra Ny Løn, for det er jo det konflikten handler om.
Ultra Ny Løn handler om, at ledelsen efter eget valg, og uden indblanding fra tillidsmænd og fagforeninger, kan fordele en lønpulje, til forskel fra Ny Løn hvor lønpuljen også skal deles mellem lønmodtagerne, men i samarbejde med tillidsmænd og fagforeninger.
Hvis journalisterne havde sagt ja til aftalen om Ultra Ny Løn, ville de samtidig have sagt ja til at arbejdsgiverne kunne forhandle/diktere med den enkelte medarbejder, uden indblanding fra tillidsmænd eller fagforeninger. Det vil med andre ord sige, at så ville vores velfungerende arbejdsmarkedsaftale systemer være sat ud af kraft, som regeringen jo så brændende ønsker.
Jeg betragter denne konflikt som endnu en protest over regeringens politik, om at alle skal stå frit. Friheden i dette tilfælde vil være løndiktatur og havde det lykkedes på DR, er der ingen tvivl om at denne model ville have bredt sig som ringe i vandet til det øvrige arbejdsmarked, med det resultat at lønmodtagere på alle niveauer ville stå uden beskyttelse eller hjælp til alt hvad der handler om lønforhold.
Kort og godt handler denne konflikt om, at goderne skal deles solidarisk, ikke dikteres og om bevarelse af den danske aftalemodel.
Endnu engang tak til DR's 'højt' lønnede journalister for den kamp de fører for alle lønmodtagere.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. sep. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp