31 Oct 2020  

KBH: Overskyet, støvregn, dis, 12 °C

Kommunisterne har intet at skjule

Kommunisterne har intet at skjule

Fredag, 06. september, 2002, 00:00:00

Danmarks kommunistiske Partis (DKP) landsledelse: Kommunisterne har ikke noget at skjule. Vi har gennem hele vor mere end 80-årige eksistens kæmpet for fred og for Danmarks frihed, mod fascisme og tysk besættelse, mod NATO og mod EU

Udtalelse af Danmarks Kommunistiske Parti
Knap var det lykkedes at få sat PET-kommissionens undersøgelse - så ufuldstændig og halvhjertet den end synes at blive - i gang, før en modoffensiv fra højrekræfterne satte ind: Der måtte også foranstaltes en undersøgelse af venstrekræfternes 'forbrydelser' og samarbejde med 'fjenden'.
Senest har to reaktionære og fundamentalistiske præster fra Dansk Folkeparti, Krarup og Langballe, startet deres eget korstog for dette krav og vundet et vist gehør i regeringen. Foranlediget heraf vil regeringen nu i DUPI's regi iværksætte en undersøgelse af den såkaldte 'indre trussel' under den kolde krig.
Nu er det ikke helt klart, hvem der sigtes til, når der tales om 'venstrefløjen', men for kommunisternes vedkommende er sagen klar: Vi har ikke noget at skjule. Vi har gennem hele vor mere end 80-årige eksistens kæmpet for fred og for Danmarks frihed, mod fascisme og tysk besættelse, mod NATO og mod EU, og det har vi gjort i opposition til og udsat for repressalier fra den til enhver tid siddende regering. Vi ser intet hellere, end at den historie kommer frem. Vore arkiver står til rådighed for al seriøs forskning.
Men vi kan ikke kraftigt nok understrege: Ethvert krav om undersøgelse, retslig eller historisk, af venstrekræfternes aktiviteter under den kolde krig er en afledningsmanøvre.
Forbrydelserne, ikke blot mod kommunisterne, men mod freden, Danmarks sikkerhed og Danmarks frihed, er begået af andre, og det er mod disse andre, undersøgelserne må rettes. Det gælder også formelt private organer som det socialdemokratiske AIC og det amerikansk inspirerede 'Firmaet', der indsamlede oplysninger om danske borgere og videregav dem til fremmed magt.
Dertil kommer, at det er udtryk for politistatsmentalitet, når man vil iværksætte officielle undersøgelser af private borgeres politiske adfærd. Det er i sig selv en trussel mod friheden og må bekæmpes som en sådan.

Vedtaget af DKP's landsledelse den 1. september.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. sep. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp