08 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 26 °C

På kollisionskurs med regeringsønske

På kollisionskurs med regeringsønske

Torsdag, 05. september, 2002, 00:00:00

På trods af regeringens klare ønske om at styrke området for de svageste grupper i samfundet, går amter og kommuner netop i disse uger i diametralt modsat retning.

af Michael Tungelund, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark
Uacceptable besparelser og institutionslukninger følger i kølvandet på amternes og kommunernes spareforslag. De svageste grupper bliver endnu en gang taberne.
På trods af regeringens klare ønske om at styrke området for de svageste grupper i samfundet, går amter og kommuner netop i disse uger i diametralt modsat retning.
Regeringens ønske om på landsplan at etablere 300 midlertidige botilbud går en krank skæbne i møde, når de påtænkte amtslige og kommunale besparelser alene for KFUM's Sociale Arbejde i Danmarks vedkommende resulterer i lukningen af to hjemløseinstitutioner.
Flere væresteder for socialt udstødte og misbrugere står ligeledes over for lukning, mens andre forventes at blive så økonomisk amputerede, at det vil gå stærkt ud over åbningstiderne.
For 14 institutioner under KFUM's Sociale Arbejde i Danmark er der lagt op til besparelser og lukninger for mere end ti millioner kroner.
Hovedbestyrelsen for KFUM's Sociale Arbejde i Danmark sendte derfor i går en protestskrivelse til socialminister Henriette Kjær, hvori vi beder hende kigge nærmere på, hvordan det kan gå til, at så mange amter og kommuner er kommet på kollisionskurs med regeringens udtrykte ønske om en forbedring på hjemløseområdet.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. sep. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp