31 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 12 °C

Intet skattestop for tog- og buspassagerer

Intet skattestop for tog- og buspassagerer

Torsdag, 05. september, 2002, 00:00:00

Regeringens politik betyder store stigninger i tog- og bustakster

af Keld Albrechtsen, trafikpolitisk ordfører, Enhedslisten
Regeringen vil have højere billetpriser i busser og tog. Det er konsekvensen af, at den foreslår statstilskuddet til nedsættelse af takster fjernet fra og med 2004.
Det vil komme oven i de prisstigninger, som amter og kommuner overalt i landet har budgetteret med allerede fra næste år, fordi regeringen har tvunget dem til at spare og undgå skattestigninger.
For eksempel foreslår rådmanden i Århus Kommune, at buspriserne stiger med en krone til i alt 15 kroner per billet. Det er anden gang, taksten stiger inden for et år.
Også i Århus Amt skæres der i den kollektive trafik, og amtspolitikerne sidder netop i denne tid og diskuterer, om taksterne skal sættes op. I hovedstadsområdet varsler Hovedstadens Trafikselskab en fem procents generel takststigning og særligt hårde stigninger for ældre og handicappede.
Det er oven i den slags prisstigninger, at kommuner og amter i 2004 skal hæve priserne endnu mere, fordi staten fjerner tilskuddet.
Regeringen hævder, at den vil bruge pengene til at investere i jernbaner. Men i bedste fald vil pengene - betalt af passagererne via højere billetpriser - blot fylde hullet ud efter de nedskæringer, som regeringen samtidig gennemfører på Banestyrelsen. Der bliver der ikke rettet en eneste ekstra skinne ud af.
Men det er ikke slut med det: Over de næste tre år inddrager regeringen 1,5 milliard kroner fra DSB. I stedet for at anvende DSB's overskud til forbedret service, bedre baner eller billigere billetter, fyldes pengene lige lukt ned i det hul, som skattestoppet og regeringens gavmildhed over for erhvervslivet efterlader.
Skattestop, javel, men regeringen kradser bare pengene ind over tog- og busbilletterne. Det er det rene gyngerne og karrusellen.
Men det betyder ikke, at regnestykket går lige op. Det er asocial omfordeling. De stærke og velhavende kan vælge at bruge bil til skade for miljøet. De svage og ikke så velhavende - pensionister, unge, uddannelsessøgende - efterlades med en kæmpe regning i form af store takststigninger, færre busafgange og dårligere service.
Asocial omfordeling og ødelæggelse af miljøet passer i den grad ind i Venstres og Konservatives politik, at man ikke skal forvente, at de uden videre opgiver det. Skal vi bevare statstilskuddet til den kollektive trafik, er det nødvendigt, at der skabes et pres fra pendlere og andre passagerer, så enten regeringspartierne får kolde fødder, eller alle de andre partier finder sammen om at stemme regeringen ned.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. sep. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp