31 Oct 2020  

KBH: Overskyet, dis, 12 °C

5. september 1899 - Septemberforliget underskrives

5. september 1899 - Septemberforliget underskrives

Torsdag, 05. september, 2002, 00:00:00

Septemberforliget, den såkaldte grundlov for det danske arbejdsmarked, underskrives.

Efter en omfattende arbejdskamp, hvor arbejdsgiverne gennem måneder lockoutede i alt 30.000 arbejdere i byggefagene og jernindustrien, blev det såkaldte septemberforlig indgået mellem arbejdsgiverne og fagbevægelsens ledere.
Septemberforliget fastslog arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet og fastlagde regler for faglige konflikter. Arbejderne fik fastslået retten til at organisere sig, men blev på en lang række punkter bundet på hænder og fødder gennem de fagretslige regler.
Mangen en strejkende arbejder har siden bandet det fagretslige system og dermed Septemberforliget, langt væk.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. sep. 2002 - 00:00   03. sep. 2012 - 11:54

Nyheder