08 Aug 2020  

KBH: Let skyet, 26 °C

Støtteudtalelser til strejkende DR journalister

Støtteudtalelser til strejkende DR journalister

Onsdag, 04. september, 2002, 00:00:00

Nedenstående er uddrag af støtteudtalelser til DR-journalisterne, der enten er sendt direkte til Dagbladet Arbejderen eller sakset fra Dansk Journalistforbunds hjemmeside.

Stjernerne forgyldes
De seneste mange indlæg omkring konflikten i Danmarks Radio giver det indtryk, at journalisterne er en flok forkælede, højtlønnede brokkehoveder, som hellere skulle passe deres arbejde.
Der må være noget som en hel del har fået galt fat i, det er ikke deres løn de er gået i konflikt på, men derimod begrebet Ny Løn. Med dette nye lønsystem får ledelsen ubegrænset mulighed for at forgylde de få, på bekostning af den hårdtarbejdende journalist der ikke har stjernestatus.
Ligeledes vil de af medarbejderne valgte tillidsrepræsentanter ikke få ret til at deltage i forhandlingerne om fordelingen af lønnen.
Her fra skal der ikke være nogen tvivl om, at der bakkes op om journalisternes krav om en overenskomst, der ikke undergraver de solidariske principper, og ligeledes undergraver tillidsrepræsentanternes forhandlingskompetance.

En nødvendig kamp
Det er flot og stærkt, at I nu har grebet til strejkevåbenet for at demonstrere jeres utilfredshed med et usolidarisk lønsystem.
Ny Løn fordrer garanti for, at tillidsrepræsentanterne får reel indflydelse på den lokale løndannelse. En tro-og-love erklæring fra arbejdsgiveren om den gode vilje rækker ikke ved forhandlingsbordet. Derfor er jeres kamp nødvendig og retfærdig. De personlige løndele skal fordeles ved ligeværdige lønforhandlinger, ikke tildeles efter ledelsens forgodtbefindende.
Sygeplejerskerne, som sammen med lærerne stemte nej til sommerens mæglingsskitse på KTO-området, har allerede fået et vink med en vognstang fra visse kommunale og amtskommunale arbejdsgivere, når det gælder viljen til at udmønte de personlige løndele. Derfor opfordrer vi jer til at stå fast i kampen for et solidarisk lønsystem. I skal vide, at vi støtter jer, og at jeres kamp er vigtig for os alle.
På vegne af Hovedstadens sygeplejersker, Vibeke Westh amtskredsformand

Arbejdsgiverdiktat
Vi støtter varmt jeres kamp imod den måde, som ledelsen i Danmarks Radio har ønsket at håndtere Ny Løn på.
Ved at nægte at inddrage tillidsrepræsentanterne i forhandlingerne om personlige tillæg, undergraver ledelsen i Danmarks Radio hovedhjørnestenen i den danske fagbevægelse, nemlig tillidsrepræsentant-institutionen.
Når dansk fagbevægelse har accepteret arbejdsgivernes ønske om at lægge stadig større lønandele ud til lokal forhandling, har det været under den klare forudsætning, at der lokalt var erfarne tillidsrepræsentanter, der kunne sikre en rimelig og fair fordeling af disse lønandele.
Er denne forudsætning ikke opfyldt, bliver lønfastsættelsen et ensidigt arbejdsgiverdiktat, som ikke hører hjemme på det danske arbejdsmarked.
Preben Rasmussen, forbundsformand RestaurationsBranchens Forbund

Brud med grundlæggende regler
Danmarks Lærerforening støtter journalisternes kamp mod et lønsystem, som:
* Overlader det til den enkelte medarbejder at forhandle løn med ledelsen. *Afsætter en meget stor del af lønstigningerne til individuel forhandling.
Den lønmodel, ledelsen i Danmarks Radio lægger op til, er udtryk for en helt uacceptabel tilsidesættelse af grundlæggende spilleregler på det danske arbejdsmarked.

Sympatikonflikter
I SAS har vi haft tretten års dårlige erfaringer med individuel løndel, som blev indført for funktionærgruppen i 1987 og afskaffet i år 2000.
Vi vil gerne være med til at hjælpe med at hindre indførsel af sådan en usolidarisk og skadelig model. Skal det nu være sådan, at de journalister som for eksempel tækkes regeringen får lønforhøjelser?
Vi opfordrer alle foreninger til at tage emnet op i deres bestyrelse og varsle sympatikonflikter.
Nicolas E. Fischer, Lufthavnsfunktionærerne

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. sep. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp