22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Støtte til strejkende

Støtte til strejkende

Lørdag, 31. august, 2002, 00:00:00

BUPL´s hovedbestyrelse bakker op om strejkende DR jounalister

Udtalelse fra BUPL's hovedbestyrelse
BUPL's hovedbestyrelse udtrykker sin støtte til journalisterne i Danmarks Radio i deres kamp for et overenskomstmæssigt resultat, der er acceptabelt for de ansatte i DR.
BUPL's hovedbestyrelse bakker op om de ansattes afvisning af, at en meget stor del af de overenskomstmæssige lønforbedringer alene kan anvendes efter ledelsens skøn.
BUPL's hovedbestyrelse bakker desuden op om de ansattes afvisning af, at tillidsrepræsentanternes rolle i lønforhandlingerne indskrænkes til årlige principdrøftelser.
Alt i alt en uacceptabel lønmodel som kræver afvisning, ikke bare af ansatte i DR men af alle der er eller bliver omfattet af nye lønsystemer.

Vedtaget af BUPL's hovedbestyrelse den 27. august.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp