19 Jan 2021  

KBH: Overskyet, let regn, tåge, 2 °C

Rejsebrev fra Johannesborg

Rejsebrev fra Johannesborg

Fredag, 30. august, 2002, 00:00:00

En bæredygtig fremtid handler både om udvikling og miljø

af Gunver Bennekou, Danmarks Naturfredningsforening, DN
Den officielle del af verdenstopmødet om bæredygtig udvikling finder sted Sandton - et rigt kvarter i Johannesborg som myldrer med regeringsfolk, pressefolk, almindelige folk. Heriblandt to DN'er.
Alle har vi skilte rundt om halsen. Skilte med forskellig farve afhængig af hvilken gruppe man tilhører. Vi har begge blå skilte, som signalerer at vi tilhører en officiel delegation.
Pia Olsen hører til EU-kommissionens delegation, jeg til den officielle danske delegation. Vi er ikke blevet ansat af hverken den danske stat eller Kommissionen. Vi er her for at prøve at påvirke de politikere, som i sidste ende skal beslutte sig for en plan for verdens fremtidige kurs mod en forhåbentlig bæredygtig fremtid.
I den danske delegation er vi fem NGO'ere fra WWF, 92-gruppen og DN. En bæredygtig fremtid handler både om udvikling og miljø. Vi forsøger at dele arbejdet mellem os, så 92-gruppen især prøver at påvirke handel og finansiering, og WWF og vi især koncentrerer os om miljø.
Inden vi tog herned havde vi besluttet hvad vi især ville prøve at påvirke. Fra DN's side koncentrerer vi os om biodiversitet, forbrug, produktion og landbrug. Emner som er meget relevante, også når vi skal påvirke udviklingen af den danske natur.
Vi deltager dagligt i EU-kommissionens møder og den danske delegations møder, hvor forhandlerne orienterer os om, hvad der sker i de mange forskellige grupper, som er nedsat for at få udarbejdet en plan. De danske forhandlere, som på grund af formandskabet i høj grad forhandler på hele EU's vegne, er topembedsmænd fra Udenrigs- og Miljøministeriet.
I går ankom Hans Christian Schmidt, som også deltager i de daglige møde. Her forsøger vi også at kommentere og komme med gode ideer til, hvad vi synes, der skal med i forhandlingerne.
Vi kan også følge en del af forhandlingerne, som generelt er åbne. Vi har ikke taleret, men kan løbende give kommentarer til de danske forhandlere. I går fortsatte forhandlingerne om miljødelen til klokken 12 nat, desværre uden at der endnu er sat faste mål og tidsfrister på de enkelte områder.
Der er også store møder om centrale emner. Ved åbningen af topmødet i går talte Sydafrikas præsident Mbeki. I sin tale lagde Mbeki vægt på, at der skal træffes beslutninger om konkrete handlinger. han mente at der manglede fremskridt i miljøets tilstand, at afstanden mellem syd og nord er blevet større siden verdenstopmødet i Rio for ti år siden, og at forbrug og produktion er med til at påvirke miljøet.
Også Mbeki holder møder med NGO'erne, som på den måde har mulighed for at give deres mening til kende.
I søndags holdt vi møde med de danske journalister, som er hernede. På mødet orienterede vi om vores holdninger og ideer. Når de danske folketingsmedlemmer kommer herned vil vi også prøve at holde møder med dem. Vi bruger en del tid på at koordinere og også informere de NGO'ere som deltager i det store NGO-møde om, hvorledes forhandlingerne går.
Sandton giver ikke mange muligheder for at opleve den spændende sydafrikanske natur. Det bliver højst til skyggen og lyden af en næsehornsfugl, når man går fra det ene mødelokale til det andet.

Sakset fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside www.dn.dk

Ovenstående rejsebrev er dateret den 27. august.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp