22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

- Du er ikke alene...

- Du er ikke alene...

Torsdag, 29. august, 2002, 00:00:00

Vejle Amts personalepolitik er alt andet end demokratisk

Åbent brev af Michael Kristensen, Jelling

Til: Amtsborgmester Otto H. Jørgensen (V), tidligere socialudvalgsformand Leif Mørck (A), socialudvalgsformand Bente G. Hansen (A), Bjarne A. Jensen (A), Morten Kristensen (A), Pierre Topaz (A), Dorte Rørbye (B), Solveig Outzen (F), Per A. Laursen (F), Kaare G. Graversen (O), Lars Aarup (O), og Svend Brohus (Q).
'Det jeg vil, gør jeg ikke; jeg gør det, jeg ikke vil'!
Jeg har været en yderst tålmodig sjæl i over 11 måneder. I denne periode, har jeg henvendt mig til seks af jer personligt eller pr. telefon. Derigennem har jeg erfaret, at de øvrige fem af jer på en eller anden måde har vist lidt interesse omkring min sag, for jeg går jo ud fra, at de seks har nævnt de rigtige navne for mig.

Lad være med at give de ansatte i amtet en positiv opfattelse af dét at samarbejde, når man gang på gang oplever, at uenigheder bedst løses ved at henholde sig til ledelsesretten!
Det giver bare folk en illusion om, at de kan mødes med respekt, men efter at have udnyttet sin ytringsfrihed, opdager man, at tavshed er guld!
Overfor hinanden bør I vedkende fejlene ved, at Amtsrådet vedtager en personalepolitik uanset, hvad den omhandler, at amtet tiltræder overenskomster, der er for svære at overholde, at konstituere et koordinationsudvalg, der ikke skal bruges, at forvente engageret personale på amtets arbejdspladser og at stole blindt på 'nogle' af de ansatte i forvaltningerne.
Hvorfor bruge ressourcer på SU-kurser, personalepolitik, SU-møder?

Start med at kræve ledelsesmetoder, der gavner ansatte og patienter, klienter, brugere og så videre!
For mig (som vist er meget lidt troværdig) er det uholdbart, at jeg ikke kan blive konfronteret med mine løgne, (eller i forvaltningssprog, usandheder)! I et retssamfund skal man vel føre beviser og argumentere, i stedet for bare at lade vilkårligheden råde.
Det skal retfærdigvis nævnes, at enkelte af jer har forsøgt at gøre noget, men en eller to stemmer i et udvalg kan (heldigvis) ikke opnå meget i et demokrati.

Men:
Citat: 'Er de fleste de bedste, eller bare de fleste'.
PS: Hvis andre nuværende eller tidligere ansatte i Vejle Amt, skulle læse dette, og selv har haft ubehagelige oplevelser, skjulte sagsakter, psykisk pres og lignende, vil jeg meget gerne have et brev.
Vi er nogle, der føler, at den gensidige respekt trænger til at få et løft, og vil derfor undersøge grundlaget for at danne en forening for desillusionede, misrøgtede folk, der stadig har god grund til at tro på eget værd.
Jeg kender otte-ti personer selv, men formoder at det kun er toppen af isbjerget!!
Du er ikke alene!
PPS: Jeg forventer selvfølgelig ikke nogen reaktion på mit brev, da den korrespondance jeg indtil nu har oplevet mest, er larmende tavshed, eller intetsigende breve fra l&p-afdelingen, der kun skulle tjene til at trække tiden, til jeg blev mør, jeg er desværre så gammel, at der brænder hul i gryden først!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp