22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 11 °C

Den spanske stat knægter ytringsfriheden

Den spanske stat knægter ytringsfriheden

Torsdag, 29. august, 2002, 00:00:00

Skal den væbnede konflikt i Baskerlandet have en ende, må der en politisk løsning til

Udtalelse af Internationalt Forum

Solidaritetsorganisationen International Forum fordømmer den spanske stats illegalisering af bevægelser, der kæmper for baskisk selvstændighed. Som det sidste tiltag fra den spanske stats side vil man henholdsvis forbyde Batasuna og samtidigt smadre organisationen gennem konfiskation af bevægelsens midler.
Det må efterhånden stå klart, at den spanske stat ikke kan dække sig ind under bekæmpelse af terror, når man vil forbyde en organisation, der ved valg i Baskerlandet har opbakning fra hver tiende basker.
Når der samtidigt er et flertal af de baskiske partier og bevægelser, der vender sig mod den spanske stats tiltag til illegalisering, er det åbenlyst, at den spanske stats tiltag er et angreb på baskernes ret til selvbestemmelse.

Skal den væbnede konflikt i Baskerlandet have en ende, må der en politisk løsning til, hvor Spanien og Frankrig anerkender Baskerlandets ret til selvbestemmelse og lader baskerne selv afgøre deres fremtid. Den spanske er nu i stedet ved at fjerne alle demokratiske muligheder for, at baskerne kan arbejde for selvstændighed, og det kan kun føre til yderligere skærpelse af konflikten.
EU har været en lydig hjælper for den spanske stat, både den baskiske ungdomsbevægelse Segi og amnestibevægelsen 'Gestoras pro amnestia' samt flere andre politiske bevægelser er blevet sat på EU's liste over terrorbevægelser. EU sætter dermed lighedstegn mellem det at udføre væbnede aktiviteter og så ikke at tage afstand fra disse aktioner.

Internationalt Forum vil fortsat have kontakt til og samarbejde med organisationer i Baskerlandet, som arbejder for baskisk selvbestemmelse, uanset om disse måtte optræde på EU's liste over terrororganisationer.
Vi accepterer ikke den spanske stats og EU's forsøg på at terrorstemple alle, der arbejder for en politisk forhandlet løsning af den baskiske konflikt, hvilket netop er Batasunas strategi.
IF vil samtidigt kraftigt advare den danske regering mod at forsætte denne strategi og også gøre det illegalt at vise solidaritet med det baskiske folks kamp.

IF lægger ikke skjul på at have samarbejdet med både ungdombevægelsen Jarrai og senere Haika og Segi, amnestibevægelsen 'Gestoras Pro Amnest’a' og organisationen Xaki, som nu alle optræder på EU's liste over terrororganisationer.
Vores samarbejde har aldrig haft karakter af støtte til terror, men alene solidaritet med baskernes kamp for selvstændighed. IF vil også fremover stå fast på vores ret til at lave et samarbejde med baskiske organisationer, uanset om disse måtte optræde på enten EU's eller den spanske stats sorte liste.

Vedtaget på International Forums landmøde den 4. august.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp