22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Ulla Røder får dom 11.september

Ulla Røder får dom 11.september

Onsdag, 28. august, 2002, 00:00:00

Fare for britisk deportation af den dansk fredsaktivist Ulla Røder

af Arne Hansen, Frederikshavn
Til de ansvarlige myndigheder i Danmark, samt til de politikere og mennesker i Danmark og EU, som føler sig medansvarlige.
Jeg henvender mig, fordi den danske fredsaktivist Ulla Røder, som har deltaget i den engelske fredsorganisations Trident Ploughshares ikke-voldelige direkte aktioner imod oprustningen af Trident A-våben-ubådssystemet, nu står i fare for at blive deporteret fra England ved en dom ved den skotske højesteret allerede nu 22. august 2002.
Ulla Røder har ellers sidste år sammen med de to andre af de såkaldte 'Trident Three' modtaget den såkaldte alternative fredspris fra fredsorganisationen Right Livelihood Award for deres og deres fredsorganisation Trident Ploughshares forsøg på at råbe atomvåbenmagternes politisk ansvarlige myndigheder og befolkning op med henvisning til den internationale Haag-domstols udtalelse fra 1996 om, at det kort sagt er kriminelt at bruge og true med A-våben, som ikke kan skelne mellem civile og militære mål.
Men nu sidder Ulla Røder på 3. uge i det berygtede Cornton Vale kvindefængsel, hvor hun lige har fået forlænget sin fængsling til den 11. september.
I et nyligt brev fra fængslet opregner Ulla Røder selv sine begrundelser mod udvisning sådan:
'- Ude af proportion at deportere.
- Jeg er EU-borger med ret til at leve og protestere her.
- Jeg har ikke begået noget kriminelt - med henvisning til Nürnberg-principperne - de kriminelle sidder i regeringen.
- Diskrimination af udenlandsk statsborger. Andre aktivister får aldrig fængselsstraffe for tilsvarende handlinger - også aktivister med endog længere strafferegistre end mit. (På det tidspunkt dom med små bøder 150 pund og 1 dom uden bøde men med kompensation plus sagsomkostninger lig med 350 pund lig med småtingsafdelingen).
Det er klart, de vil af med mig, måske på grund af min tilstedeværelse i Fylingdales...', skriver Ulla Røder.
Ulla Røder frygter altså, at der med fængslingen og genoptagelse af deportationsspørgsmålet og en forventet skueproces, ikke mindst er tale om, at de skotsk/britiske myndigheder vil chikanere hendes ikke-voldelige kamp imod NMD/stjernekrigsprjektet, som hun fører fra sin 'stjernefredslejr' ved Fylingdales.
Her er det amerikanske militær efter alle tegn - men uden lovhjemmel - er ved at opbygge overvågnings- og ildlederdele (med X-Band Radar) af National Missil Defence-systemet, som er en integreret del af hele stjernekrigsprojektet med placering af globale laservåben med mere i det ydre rum.
Den samme oprustning er det amerikanske militær måske allerede i gang med på Thulebasen, men det påstår den danske forsvarsminister jo, at han intet kender til, samtidigt med at han og regeringen stiltiende accepterer Bush-regeringens militaristiske hasardspil - også på dette område.
Ulla Røder skriver, at hvis Bush og co. bomber Irak, så har i Skotland indtil videre 700 erklæret, at de vil stoppe alle aktiviteter en time i det øjeblik de hører, at Irak bliver bombet. Den følgende lørdag vil de mødes i Glasgow til en demonstration.
Hvis demonstrationen bliver standset, vil de sætte sig ned og udøve civil ulydighed. Selv vil Ulla Røder i fængslet udøve 'ikke deltagelse'...'Jeg vil ikke længere tage del i nogle aktiviteter i et samfund, der ikke aktivt gør indgreb for at stoppe massemord, før de begås. Jeg vil ikke længere tage aktivt del i et samfund, der er regeret af krigsforbrydere...'
Jeg håber, at de danske ansvarlige myndigheder, politikere og mennesker i Danmark og EU vil gøre det fornødne for at sikre Ulla Røders menneskerettigheder og dermed sikre rum for såvel fredsaktivisternes ikke-voldelige arbejde for afrustning af de kriminelle atomvåben som den legitime modstand mod den traktatstridige stjernekrigsoprustning af rummet, som Ulla Røder står som repræsentant for.
Hvis Ulla Røder bliver dømt til deportering, agter hun at anke til den europæiske menneskeretsdomstol.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp