22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Reaktionært korstog

Reaktionært korstog

Onsdag, 28. august, 2002, 00:00:00

De kristne fundamentalister indleder et korttog mod kommunisterne

af Svend Erik Christensen, Roskilde

Politiken kunne lørdag den 17. august oplyse, at Dansk Folkepartis fundamentalistiske præster Søren Krarup og Jesper Langballe har planlagt et statsfinansieret korstog mod kommunisterne.
De har angivelig fået statsminister Anders Fogh-Rasmussens støtte til at igangsætte en undersøgelse af de danske kommunisters arbejde under den kolde krig. Det ligger i sol og måne, at undersøgelsen skal gennemføres af smagsdommeren historieprofessor Bent Jensen, som i årtier har optrådt som den førende dansk mccarthyist.
Man kan fristes til at tilføje, at svaret på denne såkaldte undersøgelse er givet på forhånd, for som Søren Krarup udtrykte det i Politiken, så er formålet at kortlægge venstreorienteredes 'medløberi' med Sovjetunionen.
Højrekræfterne vil gennemtrumfe denne såkaldte undersøgelse på trods af, at PET-kommissionen allerede er i gang med en undersøgelse af DKP's arbejde under den kolde krig.
Danmarks Kommunistiske Parti ser gerne at alle brikker af partiets historien under den kolde krig bliver belyst. DKP har ikke noget at skjule. DKP var et af de få partier, der under den kolde krig kæmpede for fred og national selvstændighed. Medens hovedparten af de øvrige partier blindt fulgte USA og dets politik i blandt andet NATO.
Men samtidig ønsker DKP, at 'hver en sten skal vendes'. Det kan passende ske i PET-kommissionen. Men udover DKP og PET, skal det socialdemokratiske AIC's, det amerikanske finansieret og organiseret Firmaet og andre privates mere eller mindre ulovlige kamp mod kommunisterne inddrages i undersøgelsen, og alle relevante arkiver skal åbnes for en sådan undersøgelse.
Under disse betingelser vil DKP også give PET-kommissionen adgang til partiarkivet.

Svend Erik Christensen er medlem af DKP's landsledelse og ansvarlig for DKP's historiekommission.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp