22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Halal-hippiernes skandale

Halal-hippiernes skandale

Onsdag, 28. august, 2002, 00:00:00

Vores antiracisters fatale ´misforståelse´

af Mahmoud Gazvini, formand for International federation for iranske flygtninge, Danmark
I anledning af Moses Hansens korstog har en gruppe af beboere og foreninger på Nørrebro taget initiativet til forberedelse af et arrangement, hvor man markerer sig mod Moses nazilignende manifestation mod borgere med en muslimsk baggrund på Nørrebro.
Om hvor modbydeligt og fascistisk Moses Hansens korstog mod en gruppe borgere er, og om hvor vigtigt det er, at man på en eller anden måde markerer sig mod ham, var der ikke nogen tvivl om blandt samtlige initiativtagende og andre deltagere til et møde, som blev holdt for at forberede arrangementet.
Men det besynderlige er arbejdsgruppens beslutning om at invitere en imam som Abdul Vahid Petersen til at holde tale!
Man vil bekæmpe en religiøs fanatiker og hans modbydelige religiøse tænkning og had mod andre befolkningsgrupper med at give ordet og talerøret til andre reaktionære kræfter som for eksempel Abdul Vahid Petersen.
Abdul Vahid har i flere sammenhænge blandt andet udtalt, at man ikke kan diskutere den islamiske straffelov om stening af mennesker, da dette er Guds lov!
Man vil invitere de mest reaktionære og religiøse repræsentanter blandt indvandrer og flygtninge i bekæmpelsen af Mosens Hansens reaktionære, ultrareligiøse og racistiske manifestation.
Man vil endnu en gang fremhæve de tilbagestående og religiøse kræfter blandt indvandrer og flygtninge og kalde det for 'kampen mod racismen'.
Invitation af de islamiske Imamer er ligeså provokerende og krænkende som Moses Hansens Korstog på Nørrebro. Det er endnu en krænkelse af alle de piger, kvinder og den unge generations rettigheder, som prøver på at vise deres protester mod den kulturelle og religiøse undertrykkelse af deres basale rettigheder. Noget som bliver prædiket af blandt andet disse Imamer!
Moses Hansen kan ikke bekæmpes med fremhævelse af de andre reaktionære kræfter. Det er endnu en stor 'fejltagelse' og endnu en fatal misforståelse og svigt fra vores antiracisters side overfor de verdslige og progressive kræfter blandt indvandrere. Det er en støtteerklæring til kvindestening og fatwaen mod Salmen Rushdie og den islamiske bevægelse over alt i verden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp