19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Langtids-konsekvenser af Vietnamkrigen

Langtids-konsekvenser af Vietnamkrigen

Tirsdag, 27. august, 2002, 00:00:00

International konference har vurderet langtids-konsekvenserne af den katastrofe, som kaldes Vietnamkrigen

Kommentar af Wilhelm Gluud
'I humanitetens og hæderlighedens navn opfordrer vi FN og alle mennesker med samvittighed og god vilje til at støtte en storstilet indsats for at afhjælpe den nuværende og fremtidige virkning af krigen på livet, livsbetingelserne samt miljøet i Cambodia, Laos og Vietnam.'
Citatet er konklusionen på den erklæring, som blev vedtaget af den internationale konference med over 60 eksperter fra natur og sociale videnskaber, sundhed og beslægtede områder, som fandt sted i Stockholm den 26.-28. juli.
Formålet var at vurdere langtids-konsekvenserne af den katastrofe, som kaldes Vietnamkrigen, men også ramte Laos og Cambodia. Miljøkonferencen om Cambodia, Laos og Vietnam blev til på initiativ af Föreningen Levande Framtid, en svensk almennyttig organisation.

Et kvart århundrede er gået siden krigen sluttede i 1975, og over halvdelen af den nuværende befolkning er født siden. Det betyder, at en hel generation nu er vokset op i omgivelser udsat den massive påvirkning af moderne krigsførelse, så det nu er muligt at studere langtids-konsekvenserne.
Blandt krigens efterladenskaber har Vietnamkrigen efterladt en arv af miljømæssig forurening og ødelæggelser, som endnu ikke er grundigt undersøgt.
Over 72 millioner liter ukrudtsmiddel blev sprøjtet på marker og skove i Vietnam og en ukendt mængde på landområder i Cambodia og Laos. Indeholdt i disse kemikalier som et biprodukt var dioxin, et yderst giftigt stof, som forårsager flere former for kræft, fødseldefektiv spina bifida (msdannelser), type 2 diabetes, og sygdom i nerve-, immun- og endokrin (kirtel)-systemerne.
Dioxin ser også ud til at være årsag til flere andre fødselsdefekter og forplantningsforstyrrelser.

Et andet alvorligt og vedvarende problem er det enorme antal landminer og andet ueksploderet ammunition, som er efterladt af krigen. Ofrene er ofte børn, som leger, og bønder, som dyrker markerne, og resultatet er menneskelige tragedier, som rammer hele familier og samfund.
Siden krigens formelle afslutning har der været mindst 50.000 sådanne dødsfald i Cambodia, Laos og Vietnam, samt talløse sårede og ødelagte lemmer. Og det vil fortsætte i kommende generationer.
Til at studere langtids-konsekvenserne af disse fænomener er der nedsat underkomiteer inden for følgende områder:
Økosystemer, folkesundhed, økonomiske og sociale konsekvenser samt etiske, juridiske og politiske emner.
Underkomiteerne startede inden konferencen, hvor de mødtes, og der arbejdes videre med videre med rapporter, og man kan følge arbejdet på hjemmesiden.

Fra Vietnam deltog professor Nguyen Trong Nhan, præsident for Vietnams Røde Kors, der i sin åbningstale sagde følgende:
'Trofast overfor traditionen for tolerance er befolkningen i Vitnam villig til at lægge den bitre fortid bag sig og se mod fremtiden. Men vi kan ikke ignorere USA's ansvar for at afhjælpe aggressionskrigens langtids-konsekvenser på befolkningen og miljøet.
Nogle vil sige, at siden krigen i Vietnam for 27 år siden er det bedst ikke fortsat at dvæle ved den. Men lad mig minde om, at også i dag bliver krigsforbrydere fra 2. Verdenskrig pågrebet og retsforfulgt - og den krig sluttede for 57 år siden.
Jeg er stærkt overbevist om, at den mørke fortid kun kan overvindes, hvis USA's regering påtager sig et medansvar for at overvinde de alvorlige konsekvenser af krigen'.

Man kan følge arbejdet for langtidskonsekvenserne af Vietnam-krigen på www.nnn.se/vietnam/environ.htm

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp