22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

En retfærdig dom

En retfærdig dom

Tirsdag, 27. august, 2002, 00:00:00

Arbejdsledige byder Arbejdsrettens dom af 24. juni 2002 hjertelig velkommen. Dommen fastslår, at kontanthjælpsmodtagere, der i aktivering udfører arbejde, som alligevel skulle være udført, har krav på løn efter relevant overenskomst fra første dag.

Vi har igennem presse og medier konstateret, at dommen fra flere sider mødes med en vis uvilje. En uvilje der bygger på den vildfarelse, at aktiveringssystemet inden dommen fungerede efter lov og hensigt.
Det er langt fra tilfældet. Aktivering har kun fungeret for kommunerne til at vedligeholde deres klientbestand, samt at skaffe billig arbejdskraft til kommunen selv og virksomheder med et nært forhold til kommunens politiske ledelse.
Med hensyn til klienterne blev de fastholdt i klientrollen. Med hensyn til arbejdsmarkedet blev det korrumperet. Arbejdspladser blev ikke oprettet, da de fortsatte som aktiveringspladser. På den måde blev de aktiverede tvunget til at stjæle arbejde, fra sig selv og andre!
Vi håber i LA, at dommen er et skridt på vejen til at både den sociale sektor og arbejdsmarkedet kan fungere efter sit formål. Vi er dog bekymrede for, at kommuner og virksomheder skal true sociale klienter til ikke at stille krav om overenskomstmæssig løn.
LA kan iøvrigt orientere om, at det første sagsanlæg er på vej. SiD-Hillerød har stævnet Hillerød Kommune for efterbetaling til ti kontanthjælpsmodtagere. Kravet er ialt omkring 240. 000 kroner.
Det kan ikke udelukkes, at der er en konkursbølge på vej, der vil omfatte de virsomheder, der mødes af sådanne betalingskrav. Her må vi dog ikke i den medie-klynken, der måtte komme, glemme, at der er tale om virksomheder, der har profiteret af konkurrenceforvridning og medborgeres retsløshed!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp