22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Stop den dom

Stop den dom

Lørdag, 24. august, 2002, 00:00:00

Kampen for ophævelse af Aminas umenneskelige dom fortsætter

Debatindlæg af Nahid Riazi på vegne af Den internationale Komite mod stening den 21. august.

Mandag den 19. august stadfæstede den islamiske domstol i Nigeria Amina Lavals dom. Amina er blevet dømt til døden ved stening, fordi hun har fået et barn udenfor ægteskabet!
Den islamiske domstol stedfæstede dommen trods de internationale protester, som havde fået den nigerianske regering til at erklære, at den endelige beslutning om Aminas dom først skal ske i januar 2004.
Det var også det samme svar, som delegationen for den internationale komite mod stening fik, da den holdt møde med den nigerianske ambassadør i Østrig, hvor Charlz Witliy fra Europa-parlamentets menneskerettighedskommission var også til stede.
Men i mandags erklærede den islamiske domstol lige pludselig, at dommen blev stadfæstet! Den internationale komite mod stening erklærer endnu en gang sin protest mod dommen mod Amina, som intet har gjort. Komiteen kræver fortsat øjeblikkelig ophævelse af dommen.
Stening af mennesker er en forbrydelse imod menneskeheden. Kampen imod stening af mennesker er ikke alene en kamp for at redde menneskelivet, men også for at bekæmpe islamisering af Nigeria. Hvis det lykkes de islamiske kræfter at stene en kvinde i Nigeria, så vil det også lykkes for dem at udføre alle de andre kvindefjendske og umenneskelige religiøse lov og regler i landet.
Kampen imod stening af mennesker er også en kamp imod de islamiske kræfters magtmanøvrering. Den internationale komite vil fortsat arbejde for ophævelse af Aminas dom, og den opfordre alle til at gøre det samme.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp