22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 13 °C

Risiko for fiasko

Risiko for fiasko

Lørdag, 24. august, 2002, 00:00:00

Enhedslisten kræver dansk kursændring på Johannesburg-topmødet

Kommentar af Keld Albrechtsen, MF for Enhedslisten

Johannesburg-topmødet tegner nu til at blive en deprimerende fiasko. Det er ikke lykkes for det danske EU-formandsskab at opnå resultater i de tekster, der nu forhandles om. Der er stor risiko for, at verdenstopmødet ender uden nogen for fremskridt.
Enhedslisten opfordrer derfor nu statsminister Anders Fogh Rasmussen til at foretage et drastisk kursskifte i forhandlingerne. Danmark bør sige nej til det tågede forslag om 'partnerskaber' og i stedet kræve håndfaste beslutninger om forbedringer for de fattigste i verden.
Jeg har derfor i dag sendt statsminister Anders Fogh Rasmussen følgende opfordring:

Kære Anders Fogh Rasmussen.
Hermed en opfordring til at overveje en kontant ændring af den danske holdning til FN's topmøde om bæredygtig udvikling. I mine øjne har det skortet på en offensiv dansk linje til fremme af ikke bare konkrete målsætninger, men også troværdige opfølgningsmekanismer.
De nuværende udkast til topmødevedtagelser, der som bekendt er næsten helt forhandlet på plads, afslører en fuldstændig mangel på ambitioner. Kursen er sat mod et resultat, der er værre end ingenting af to grunde:
For det første bliver de forhåbninger, der har været om, at Johannesburg-mødet ville følge op på Rio-topmødets beslutninger, og bringe verden nærmere en løsning af de graverende miljø- og fattigdomsproblemer, slet og ret ikke indfriet. Der er en graverende mangel på konkrete, troværdige målsætninger på alle topmødets hovedemner.
For det andet indføres en række tåget beskrevede 'partnerskaber' mellem blandt andet den offentlige og den private sektor, som vil blive brugt af visse stater til at lægge ansvaret fra sig. De vil også blive brugt af vigtige multinationale selskaber som et redskab til at undgå vedtagelse af regler, som på nogen måde griber ind i deres måde at føre virksomhed på.
I forslaget om partnerskaber er der ingen redskaber til at sikre, at de ikke underminerer målsætningerne om bæredygtighed og afskaffelse af fattigdom.
Johannesburg er på vej til at blive et umådelig vigtigt topmøde. Ikke på grund af det, der vil blive sagt og vedtaget, men på grund af alt det, der ikke vil blive sagt, og som vil blive fejet ind under gulvtæppet i konsensussens navn.
Kun en brat kursændring fra regeringer som den danske kan ændre på dette deprimerende billede. Efter Enhedslistens opfattelse bør Danmark sige nej til forslaget om partnerskaber og i stedet kræve håndfaste forbedringer for de fattigste i verden.

Keld Albrechtsen er Enhedslistens deltager på Johannesburg-topmødet, som begynder på mandag den 26. august og frem til den 7. september.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp