21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

Bliv Stop Volden Guide!

Bliv Stop Volden Guide!

Torsdag, 01. august, 2002, 00:00:00

Indlæg af ´Stop Volden´: De seneste år har der været en række uroligheder i forbindelse med store internationale møder. NGO Forum Stop Volden, et bredt netværk med nu 45 organisationer, er blevet dannet for at forhindre dette kommer til at ske i Danmark under det danske EU-formandskab.

For at nå dette mål vil vi uddanne op til 500 såkaldte Stop Volden Guider.
Første træningsweekend er den 17-18 august.At være Stop Volden Guide er en konkret afgrænset opgave, der kan kombinere hele 3 ting på en gang:
· Du hjælper med at skabe et fredeligt EU-formandskab
· Du kan gå til alle de politiske aktiviteter, du alligevel planlægger at tage til
· Du kan ha’ det hyggeligt sammen med folk du kender
Vi inviterer folk fra NGO- og aktivistmiljøet til at være Stop Volden Guider. Stop Volden guiderne er græsrøddernes guider!
Guiderne skal være synlige signaler om ikke-vold i gaderne, når der er folkelige aktiviteter under formandskabet. De har den vigtige funktion at være konfliktforebyggere, skabe ro og overblik i tilspidsede situationer, hjælpe folk med at finde rundt i byen og hjælpe folk med at orientere sig i de forskellige aktiviteter. Guiderne vil desuden konstant få seneste informationer fra den informationscentral, som NGO Forum Stop Volden vil oprette.
Det er ikke Guidernes opgave at gribe fysisk ind ved voldelige sammenstød. Det er en opgave for ordensværn eller politi.
Arbejdet som Stop Volden Guider er frivilligt og ulønnet.
For at guiderne kan blive en succes, er det vigtigt at disse afspejler bredden i NGO Forum Stop Volden: Unionstilhængere, unionsmodstandere, revolutionære socialister, u-landsfolk, både mænd og kvinder i alle aldre, sort og hvid m.v. Der er brug for alle!

Kontakt os nu!
Er du interesseret i dette, så kontakt allerede nu koordinator i Stop Volden Rune Lund på 33 15 03 90, eller ring til Runes mobil på 22 83 03 90. Se også NGO Forum Stop Voldens hjemmeside www.ngoforum2002.dk for yderligere information. Du kan også kigge forbi NGO Forum Stop Voldens kontor, der ligger i Landgreven 7, 3101 København K.

Yderligere information om NGO Forum Stop Volden
En lang række organisationer har dannet NGO-Forum Stop Volden ud fra ønsket om:
· At tilvejebringe praktiske rammer omkring de alternative aktiviteter under det danske EU-formandskab, herunder at arrangere et alternativt NGO-topmøde på Holmen i København den 13 -15. december, samt en demonstration, kaldet ”Folkemøde”, lørdag den 14. december.
· At forebygge voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter

Alle 45 tilsluttede organisationer i NGO-Forum Stop Volden er enige om at samles om følgende fælles erklæring, der er betingelsen for at være med i netværket:
'Vi, en bred kreds af NGO’er, folkelige bevægelser og grupper i Danmark, tager afstand fra og vil aktivt arbejde mod vold som politisk udtryksform. Vi vil arbejde for, at aktiviteterne op til, under og efter EU formandskabet i Danmark efteråret 2002 bliver et halvår med mangfoldige og markante folkelige manifestationer, der foregår fredeligt og uden vold fra hverken demonstranternes eller myndighedernes side'.

Tilsluttede i NGO Forum Stop Volden er foreløbigt følgende 45 organisationer:
AIF - Arbejderbevægelsens Internationale Forum
Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere
ATTAC
BUPL-København
Butik Salam København
Care Danmark
Center for Konfliktløsning
Danmarks Naturfredningsforening
DKP/ML
FN-Forbundet
Folkebevægelsen mod EU
Folkebevægelsens Ungdom mod EU
Fredsvagtens Venner
Globale Rødder
Greenpeace
Initiativet for et andet Europa
Junibevægelsen
Ibis
Internationale Socialister
Internationale Socialisters Ungdom
Komiteen - Lad Iraks Folk Leve
Kvinder for et andet Europa
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Mellemfolkeligt Samvirke
Murersvendenes Fagforening København
Natur og Ungdom
NOAH Friends of the Earth Denmark
Nyt Europa
Organisationen for Vedvarende Energi
Red Barnet
Rød Ungdom
Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed
Sex og samfund
SiD
Socialistisk Folkepartis Ungdom
Socialistisk Ungdomsfront
Socialpolitisk Forening
Sydafrika Kontakt
Stop Unionen København 2002
Ulandsforeningen Svalerne
Underdanmark
Verdensnaturfonden
Ældre vogter Fred
Økologisk Råd
Øko-Net

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. aug. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp