21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

Hvis side er I på...

Hvis side er I på...

Mandag, 08. juli, 2002, 00:00:00

Det bedste værn lønmodtagerne har imod forringelser af deres vilkår, er deres overenskomst og deres fagforening

Åbent brev af Koordinationsudvalget for Fagligt Ansvar for en bedre Fremtid

Koordinationsudvalget for 'Fagligt Ansvar for en bedre Fremtid' har fredag den 3. maj afholdt møde for at diskutere den situation, at regeringen og Dansk Folkeparti tilsyneladende er blevet enige om lovforslaget om deltid.
På den baggrund har man fremsendt følgende åbne brev til Dansk Folkeparti:
Der er for os ingen tvivl om, at jeres store fremgang ved valget den 20. november sidste år blandt andet skyldes, at mange arbejdere valgte at stemme på jeres parti.
Vi noterer os, at I har lyttet til noget af den kritik af lovforslaget om deltid, der er fremsat af hundredvis af arbejdspladser og fagforeninger.
Men vi konstaterer samtidig, at jeres ændringer på ingen måde løser det problem, at de svageste på arbejdsmarkedet - det vil sige også mange af jeres vælgere - efterlades fuldstændig forsvarsløse i forhold til deres arbejdsgiver, hvis denne ønsker at skære ned på den enkeltes daglige arbejdstid.
Det bedste værn lønmodtagerne har imod forringelser af deres vilkår, er deres overenskomst og deres fagforening, som med forslagets vedtagelse bliver sat fuldstændig ud af kraft, når det drejer sig om arbejdstid.
Jeres såkaldte 'redningsaktion' åbner tværtimod en ladeport for yderligere indgreb i den frie forhandlingsret, så arbejdsgiverne uhindret kan forringe lønmodtagernes vilkår. En sådan udvikling vil øge utrygheden for den enkelte lønmodtager.
Vi vil derfor opfordre jer til grundigt at overveje jeres stillingtagen endnu engang, og i stedet stille jer på de svagestes side, som I så ofte siger, at I vil.
I modsat fald vil vi på de mange tillidsmandsmøder, der afholdes i den nærmeste fremtid gøre jer direkte ansvarlige for loven og dens konsekvenser.
Vi vil i stedet opfordre jer til at støtte det initiativ, som er taget af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Disse partier er enige om, at Folketinget skal opfordre arbejdsmarkedets parter til selv at aftale, hvordan den enkelte lønmodtager kan sikres en overenskomstmæssig ret til deltidsansættelse, såfremt der er vægtige velfærdsgrunde hertil.
Vi deltager gerne i et møde med jer, såfremt I ønsker at få uddybet vore synspunkter.
Med venlig hilsen,
for koordinationsudvalget 'Fagligt Ansvar for en bedre Fremtid':
Anders Olesen, Formand Byggefagenes Samvirke København, Finn Sørensen, Formand Bryggeriarbejdernes Fagforening, Ole Jensen, PMF´s forretningsudvalg, Bjarne Høpner, Formand, Lager og Handelsarbejdernes Forbund, København og David Gibson, Fagforeningen Energi-Miljø-Forsyning.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. jul. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp