21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

Gå med i Boykot Israel - det nytter

Gå med i Boykot Israel - det nytter

Mandag, 08. juli, 2002, 00:00:00

Grundlaget for Boykot Israel Kampagnen er at boykotte Israel, indtil Israel har trukket sig ud af de besatte områder

af Irene Clausen, Boykot Israel Kampagnen
Boykot Israel Kampagnen har fået en flyvende start! Næppe var kampagnen skudt i gang den 13. april, før kampagnekontoret på det nærmeste blev 'overfaldet' af mennesker, der ville vide, hvordan de kunne blive aktive, bestille kampagnematerialer, danne lokale boykotklubgrupper. På tre uger er der etableret 40 lokale boykotgrupper.
Boykot Israel Kampagnen blev startet som en græsrodskampagne, og den skal fortsætte som en græsrodskampagne! Det betyder, at det er de lokale boykotgrupper, der er grundstammen i den landsdækkende kampagne. Og det betyder, at hvis for eksempel politiske partier vil være aktive i Boykot Israel Kampagnen, opfordres de til at gå ind i de lokale boykotgrupper.

Forberedelserne til Boykot Israel Kampagnen begyndte allerede sidste år. Der eksisterede palæstina-grupper i forskellige byer og inden for forskellige miljøer. Hvordan kunne vi koordinere disse mange grupper?
Det kunne ske gennem en landsdækkende Boykot Israel kampagne, var der mange, der mente, - blandt andet tilskyndet af, at der allerede var boykot-Israel kampagner i Norge, England og Sverige. Og naturligvis inspireret af den succesfulde boykot-Sydafrika kampagne i 1980'erne. Hvad skulle indholdet i Boykot Israel Kampagnen så være?

Der var forskellige bud på, hvordan boykot-kampagnen skulle se ud. Nogle grupper mente, at det 'blot' skulle være boykot af produkter fra bosættelserne. Andre mente, at det skulle være boykot af israelsk producerede dagligvarer, og ikke andet.
Og så var der flertallet i det aktive Palæstina-solidaritetsmiljø, som mente, at vi skulle starte en generel boykot af Israel. Forsøge gennem en generel boykot at lægge pres på og isolere staten Israel, både økonomisk, politisk, kulturelt, sportsligt og diplomatisk.
Herunder også tvinge den danske stat til at stoppe våbensalg til Israel. Og således blev det til en generel boykot-kampagne.
Den generelle boykot-linje åbner mulighed for hele tiden at udvide boykot-aktiviteterne i takt med, at kampagnen får flere kræfter. Man starter med boykot af dagligvarer. Det er lige til at gå til. Senere kan man så gå i gang med boykot af kunst og kultur. Boykot af multinationale selskaber, som producerer i Israel, handler med eller støtter Israel økonomisk, og så videre.

Grundlaget for Boykot Israel Kampagnen er meget enkelt og meget præcist: Boykot Israel, indtil Israel har trukket sig ud af de besatte områder. Det betyder, at kampagnen ikke stopper, selvom Israel skulle trække sig tilbage fra de i øjeblikket genbesatte byer, men bliver ved indtil Israel har trukket sig totalt og betingelsesløst ud af de besatte palæstinensiske områder.
Jamen, ønsker palæstinenserne boykot? Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft har afvist at anbefale boykot af Israel, vistnok med henvisning til at det ikke er noget som den palæstinensiske ledelse støtter.
At palæstinenserne støtter boykot-kampagnen, er der ikke nogen tvivl om. Det er nærmest umuligt at finde en palæstinenser i Danmark, som ikke synes, det er godt med boykot af Israel. PLO's repræsentant i Danmark tilkendegav i sin tale på Boykot Israel demoen den 17. april på Skt. Hans Torv i København sin uforbeholdne støtte til Boykot Israel Kampagnen.
I takt med at boykot-kampagnen vokser, vil flere og flere organisationer og partier sandsynligvis anbefale den. Det tager lidt tid - som det gjorde med boykotten af det sydafrikanske apartheid-regime. Men SiD's hurtige og aktive engagement i boykot Israel bevægelsen lover godt for fremtiden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. jul. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp