21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

Spørgsmål til socialministeren

Spørgsmål til socialministeren

Lørdag, 22. juni, 2002, 00:00:00

I vor Seniorklub følger vi opmærksom debatten om Den Sociale Pensionsfond.

fra Senior klubben i SiD Murersvendenes Fagforening, Århus Amt Syd

Til regeringen ved socialminister Henriette Kjær og til Folketingets medlemmer.
I vor Seniorklub følger vi opmærksom debatten om Den Sociale Pensionsfond. Fonden blev oprettet under statsminister Hilmar Baunsgaards regeringstid med det formål gennem en tillægspension at sikre pensionsforbedringer.
Fondens formue udgør i dag mere end 150 milliarder kroner og kunne gennem sit renteafkast sikre en merydelse til hver pensionist på ca. 10.000 kroner årligt. Imidlertid har skiftende regeringer og folketingsflertal hæmningsløst tilsidesat dette formål.
Dette sammenholdt med en i forvejen utilstrækkelig regulering af pensioner, dagpenge og efterløn med videre får os til at stille følgende spørgsmål:
Vil du arbejde for, at formålet med Den Sociale Pensionsfond opfyldes? Vil du arbejde for, at pensioner, dagpenge, efterløn med videre fremover reguleres i overensstemmelse med prisudviklingen?
I erindring om jeres valgløfter afventer vi spændt jeres svar.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. jun. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp