21 Oct 2020  

KBH: Overskyet, 10 °C

For en levedygtig palæstinensisk stat

For en levedygtig palæstinensisk stat

Lørdag, 22. juni, 2002, 00:00:00

Arbejdet for fred i Mellemøsten bør have en meget høj prioritet under det danske EU-formandskab

af Ole Olsen, formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Kære Anders Fogh Rasmussen.
Med overtagelsen af formandskabet for EU i andet halvår af 2002 får din regering en central rolle i det europæiske samarbejde og det fælles udenrigspolitiske engagement. Arbejdet for fred i Mellemøsten bør have en meget høj prioritet. USA's manglende evne til at indtage balancerede holdninger understreger behovet for europæisk handling.
Danmark - og alle andre lande i EU - ønsker en opfyldelse af palæstinensernes krav om at få oprettet deres egen stat - hvilket nu også er anerkendt af FN's Sikkerhedsråd. Med en levedygtig palæstinensisk stat skabes forudsætningen for fredelig sameksistens mellem israelere og palæstinensere.

Efter Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings opfattelse er det vigtigste skridt lige nu, at Israels 35-årige besættelse af Vestbredden, Gaza-striben og Østjerusalem hurtigt bringes til ophør. Indtil endelige aftaler om en palæstinensisk stat bør der indsættes en international fredsstyrke til at bidrage til sikkerheden blandt såvel israelere som palæstinensere.
Det nødvendige krav om at Israel trækker sig ud af de besatte områder, har fuld dækning i Sikkerhedsrådets resolutioner om Mellemøsten (herunder 242 af 1967 og 338 af 1973). Den Arabiske Ligas tilbud til Israel om normalisering har understreget kravets legitimitet.
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening finder det vigtigt, såvel for at en levedygtig palæstinensisk stat kan blive en realitet, som for respekten for 4. Genevekonvention, at samtlige bosættelser i de besatte områder nedlægges. De er den afgørende hindring for fred, og en begyndende afvikling allerede det kommende halvår, bør være et succeskriterium for EU's fælles udenrigspolitik.

EU-landene må fastholde kritikken af den nylige - og fortsatte - israelske invasion og ødelæggelse af de palæstinensiske selvstyreområder. Den har ikke alene kostet i hundredevis af palæstinenseres liv og førlighed, men også ført til et økonomisk sammenbrud - herunder af den infrastruktur, der med hjælp fra blandt andet EU er blevet opbygget.
Aktionen har været - og er - ud fra enhver betragtning skadelig for muligheden for fred og sikkerhed for begge parter.
Det er ligeledes vigtig at holde de palæstinensiske flygtninges rettigheder og fremtid centralt i arbejdet for fred. Da de udgør over halvdelen af alle palæstinensere er det indlysende, at en fredsløsning må omfatte en retfærdig løsning på flygtningespørgsmålet. Venskabsforeningen erindrer om flygtningenes ret til at vende hjem, hvilket alle EU-lande årligt er med til at bekræfte på FN's generalforsamlinger.

Fra Dansk-Palæstinensisk side er det opfattelsen, at Sharon-regeringen fortsat vil sabotere alle forsøg på at finde en løsning på et retfærdigt grundlag. Vi mener heller ikke, at det kan forventes, at der i Israel vil blive flertal for en væsentlig anden kurs - uden et pres udefra. Det giver blandt andet EU-landene et særligt ansvar, da Fællesskabet har mulighed for at lægge et meget kontant tryk bag sin politik.
Det umiddelbare redskab til at lægge pres på Israel er, som også anbefalet af Europaparlamentet, at anvende Associeringsaftalen mellem EU og Israel. Her er eksplicit skrevet i artikel 2, at aftalen kræver begge parters respekt for menneskerettighederne.
Det er absolut ikke situationen i Israels tilfælde, idet såvel bosættelserne som den øvrige undertrykkelse af palæstinensernes rettigheder udgør brud på aftalen. En suspension er således et logisk skridt, indtil Israel ændrer politik.

De palæstinensiske selvmordsbomber i Israel bør fordømmes, men de kan under ingen omstændigheder anvendes som undskyldning for den gennemførte invasion i de palæstinensiske selvstyreområder eller for at afvise forhandlinger om fred.
Selvmordsbomberne er primært et udtryk for den frustration som 35 års hårdhændet besættelse har påført den palæstinensiske befolkning. Kun et stærkt palæstinensisk styre samt en udsigt til fred vil kunne bringe selvmordsbomberne til ophør.
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforeningen opfordrer på den baggrund dig og din regering til en aktiv indsats i Mellemøsten under EU-formandskabet. Det er tænkeligt, at den nødvendige politik vil møde modstand, men en afventende politik vil blot forstærke problemerne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. jun. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp