29 Mar 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Et stort tab for børns udvikling

Et stort tab for børns udvikling

Lørdag, 18. maj, 2002, 00:00:00

Forudsætningen for at lære dansk eller andre sprog, er netop kendskab til sit modersmål

Kommentar af Ahmet Demir, Hvidovre
Siden KV-regeringen kom til magten, har den på alle mulige måder forsøgt at ramme samfundets svage grupper, blandt andet de etniske. Her henviser jeg til regeringens tanke om etniske børn og unges sociale integration. I forhold til dette, skal vi ikke diskutere: Vi skal sørge for, at de bliver integrerede.
Regeringens integrationspolitik kommer dog efterhånden ikke bag på mig; den siger klart, hvad den vil og ikke vil. Blandt andet at den ikke ønsker, at kommunerne tilbyder etniske børn modersmålsundervisning.
Det overraskede mig, at Hvidovre kommunes politikere, det vil sige socialdemokrater og venstrefolk, på økonomiudvalgsmøde den 22. april stemte for nedlæggelse af dette.
Jeg har svært ved at forstå eksempelvis socialdemokraternes begrundelse. Nogle politikere vil straks sige, at vi skal bruge ressourcerne på danskundervisning. Men forudsætningen for at lære dansk eller andre sprog, er netop kendskab til sit modersmål. I det øjeblik det fjernes, har man bevidst valgt at besværliggøre disse børns indlæring af det danske sprog.

Konsekvenserne heraf er mange, men her vil jeg blot nævnte to. Det er et barns naturlige ret at lære sit modersmål. Ved politisk at fjerne muligheden, vil børnene få alvorlige problemer i opvæksten. De vil få store vanskeligheder med at kommunikere med familien. For eksempel vil de ikke være i stand til at formulere deres følelser.
Man kan vel godt forestille sig, hvad der sker, når man ikke kan kommunikere med sine børn? Sådanne situationer er medvirkende årsager til, at både forældre og børn føler sig afmægtige over for hinanden. Det er vigtigt at huske på, at nøglen til børns indlæring - og dermed tilegnelse af et andet sprog og kultur - er, at de i det mindste kan kommunikere med deres familie.
En anden konsekvens er, at mange etniske forældre vil vælge private islamiske skoler. Det er ikke en særlig gunstig udvikling, idet jeg tvivler på, at den der anvendte pædagogik hjælper børnene til at blive en del af samfundet. Jeg håber ikke, at forældrene foretrækker disse private skoler, men risikoen er stor.

Politikerne er under et økonomisk pres. Det er muligt, at nedlæggelse af modersmålsundervisning umiddelbart vil give økonomiske fordele, men jeg vil opfordre politikerne til at tænke på de langsigtede konsekvenser det medfører for børnene - vores fremtid!
Jeg er af den overbevisning, at vi på længere sigt kommer til at betale regningen; ringe sprogkundskaber, specialklasser, ekstra støtte og så videre. Og udgifterne hertil er ekstremt høje. Derfor mener jeg, at det er børns basale ret at tilbud om modersmålsundervisning besvares for at styrke deres sociale integration.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. maj. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp