29 Mar 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Erstatning til slavearbejdere og kz-fanger nu

Erstatning til slavearbejdere og kz-fanger nu

Lørdag, 18. maj, 2002, 00:00:00

Tyske erstatninger til danske slavearbejdere og kz-fanger trækker ud

Åbent Brev af Bestyrelsen for Horserød-Stutthof Foreningen
Til udenrigsminister Per Stig Møller.
For år tilbage gjorde den tyske regering og tysk industri et stort nummer ud af, at man nu - et halvt århundrede efter 2. verdenskrigs afslutning - ville udbetale erstatning til 'Det Tredje Riges' kz-fanger og slavearbejdere.
Men indtil dags dato har ingen medlemmer af Horserød-Stutthof Foreningen, som har søgt erstatning efter de af tyskerne opstillede regler og cirkulærer, set så meget som skyggen af en erstatning. Derfor henvender vi os til Dem som Danmarks udenrigsminister.

Vore medlemmer, for en overvejende del kommunister eller kommunistisk sympatiserende, var fra 2. oktober 1943 til omkring 10. marts 1945 indespærret i den tyske koncentrationslejr (udryddelses- og 'Vernichtsunglager') Stutthof ved Gdansk.
En stor del var grundlovsstridigt, efter ordre fra den danske regering, arresteret af dansk politi og anbragt i den danske lejr Horserød - fra den 22. august 1941 efter en særlov 'Kommunistloven'.
I oktober 1943, da den danske regering trådte tilbage, blev lejren overtaget af det tyske 'Gestapo-politi'. De danske myndigheder havde ganske vist lovet at advare fangerne og give dem mulighed for at flygte, hvis noget sådant skulle ske, men dette løfte blev svigtet og 150 fanger blev derpå sendt til Stutthof.
Mange gik til grunde i Stutthof. Andre døde under lejrens evakuering på den, med rette såkaldte dødsmarch - andre af eftervirkninger efter befrielsen - men alle fanger blev dybt mærket af lejrens sult, slid og sygdomme.
I dag er kun få tilbage, og det virker, som om man fra tysk side trækker udbetalingerne af den lovede erstatning ud til, man er helt sikker på, at de sidste, som kan komme å tale til erstatning, er døde og borte.

Måske har andre tidligere danske slavearbejdere og kz-fanger fået erstatning. Vi ved det ikke præcist. Måske er det blot kommunisterne, der endnu engang får 'særbehandling'? Det nægter vi indtil videre at tro.
Alligevel mener vi, at den danske stat skylder de sidste overlevende ofre for den danske regerings såkaldte samarbejdspolitik at lægge pres på den tyske regering og igennem den på de relevante tyske myndigheder (for eksempel Internationale Organisation für Migration IOM, som står for udbetalingerne), således at de lovede erstatninger bliver udbetalt, inden det er for sent.
Vi skal indtrængende opfordre Dem til som Danmarks udenrigsminister at tage øjeblikkelige skridt til en sådan henvendelse til den tyske regering.

I håb om hurtigt og positivt svar.
Med venlig hilsen, bestyrelsen for Horserød-Stutthof Foreningen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. maj. 2002 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp