18 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Den lange ventetid

Den lange ventetid

Mandag, 01. januar, 2001, 00:00:00

Det er godt, at en masse mennesker får lov til at opleve ¤¤suset¤¤ ved solidaritet og sammenhold, og hvad det kan gøre ved én. Det kan forhåbentlig være med til, at mange flere bliver politisk interesseret

Nynne Pagels, 53 år. Bestyrelsesmedlem i 3F Slagelse. Bestyrelsesmedlem i Landsbrancheklubben for Omsorgsmedhjælpere
Onsdag den 2. april:
Så er vi i gang med den lange ventetid. Der er vist desværre ikke tvivl om, at det bliver et ja til KTO-forliget, og hvad indebærer det så for omsorgsmedhjælperne? Tja, som nævnt tidligere står vi i den situation, at 3F og FOA har fælles overenskomst på området. Da FOA ikke har tiltrådt KTO-forliget, er der taget en time-out i overenskomstforhandlingerne. Vi må da håbe, at det lykkes at få lidt ekstra hjem her i slutspurten, for vores nuværende resultat er væsentligt ringere end socialpædagogernes, og vi må derfor konstatere, at ønsket om lige løn for lige arbejde har fået endnu et skub i den forkerte retning.
Da vores arbejdsplads ikke er udtaget til en eventuel strejke, og vi heller ikke forventer at blive det, er samtalerne allerede begyndt at handle om noget andet. Jeg er dog sikker på, at når pædagogerne skal til at forhandle ny løn, og det går op for medhjælperne, at vi, som det ser ud nu, kun har tilbagefaldsmidler at forhandle om, så vil utilfredsheden være der igen, og den vil være stor!
Jeg har aldrig været tilhænger af ny løn. Løsningen er ikke at give nogle grupper og ikke andre. Havde jeg været socialpædagog, havde jeg dog også stemt nej, for godt nok får de betydeligt mere end os, blandt andet to ekstra løntrin og ny løn-midler, men det er stadig for ringe.
Selvom vi ikke er udtaget til strejke, er det jo en interessant tid vi går i møde.
Det er bemærkelsesværdigt, så ringe det står til med den danske økonomi, når talen kommer på mere løn til de offentlig ansatte. Det er meget belejligt med alle rapporterne om en økonomisk krise.
Selvom det optimale ville være, at de offentlige ansatte igennem KTO-forliget fik opnået de samme lønninger, som de private, uden at skulle gennem arbejdsnedlæggelser, som uundgåeligt vil ramme nogle af samfundets mest udsatte mennesker, så kan der dog også ligge noget positivt i det.
Det er jo rigtig godt, at en masse mennesker, der aldrig tidligere har prøvet at være med i arbejdsnedlæggelser, får lov til at opleve 'suset' ved solidaritet og sammenhold, og hvad det kan gøre ved én. Det kan forhåbentlig være med til, at mange flere end nu bliver politisk interesseret, og dermed hæve det faglige selvværd.

Offentligt ansatte fra forskellige faggrupper skriver dagbog til Arbejderen om OK 2008.

01. jan. 2001 - 00:00   30. aug. 2012 - 12:21

Idekamp