28 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Læsermøde: Globalisering og fagbevægelse

Hvad gør vi med EU's indre marked?

Læsermøde: Globalisering og fagbevægelse

Arbejderens læsere inviteres til debat om, hvordan fagbevægelsen tackler globaliseringen. Mød Jakob Mathiassen, som netop har udsendt en ny bog, og Jan Mathisen, faglig talsperson for Kommunistisk Parti.

1 af 1

Den 1. maj udsendte betonarbejder Jakob Mathiassen bogen: "Drømme og støv – hvorfor arbejderbevægelsen skal være global som globaliseringen".

Jeg kom til sidst til den konklusion, at vi manglede en anden løsningsmodel på de problemer, som vi oplever med globaliseringen, og så skrev jeg en bog om det.
Jakob Mathiassen

I bogen beskæftiger han sig med nogle af de udfordringer, som arbejderbevægelsen står overfor i dag på grund af globaliseringen, og han gør sig til talsmand for, at fagbevægelsen skal bruge flere ressourcer på at udvikle et globalt samarbejde.

Arbejderen inviterer til debat om bogen og stiller spørsmålet: Hvad betyder international solidaritet for arbejderbevægelsen i dag, når vi skal forholde os til EU’s fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft? Og hvordan skal arbejderbevægelsen i det hele taget forholde sig til EU?

Hvorfor en bog?

Jakob Mathiassen har tidligere skrevet bogen "Beton", der handler om livet i byggebranchen set fra skurvognsperspektivet. Han arbejder i dag som organiser i fagforeningen 3F BJMF.

På spørgsmålet om, hvorfor han har udgivet endnu en bog, forklarer han:

– Som faglig aktiv betonarbejder har jeg deltaget i kampen mod social dumping stort set siden 2004, og lige som alle andre, der har deltaget i denne kamp, har jeg været dybt frustreret over, at vi ikke har kunnet organisere de udenlandske kollegaer til en fælles kamp for løn og arbejdsforhold, siger Jakob Mathiassen.

Undervejs er han kommet til den konklusion, at dansk fagbevægelse til dels selv er skyld i, at man ikke får organiseret de udenlandske kollegaer.

– Problemet var, at den danske arbejderbevægelse kom til at skubbe de udenlandske kollegaer væk i sin iver efter at forsvare den danske arbejderklasses velfærd, løn og arbejdsforhold mod konkurrencen fra de andre nationale arbejderklasser. Det har jeg tænkt meget over, og jeg kom til sidst til den konklusion, at vi manglede en anden løsningsmodel på de problemer, som vi oplever med globaliseringen, og så satte jeg mig ned og skrev en bog om det. 

I bogen prøver Jakob Mathiassen at argumentere for, at den danske arbejderbevægelses energiske forsvar af den danske arbejderklasse risikerer at bære brænde til det højrenationale bål.

– Jeg og flere andre i den danske arbejderbevægelse er derfor begyndt at eksperimentere med nye, globale kampstrategier, der vil gøre det muligt for os at stå side om side med den polske familiefar på næste blokade. Vores erfaringer peger på, at det er muligt at organisere os sammen med udenlandske kolleger, både herhjemme og internationalt, hvis vi prioriterer det, forklarer han til Arbejderen.

Hvad er EU?

Jan Mathisen, talsperson for Kommunistisk Partis faglige udvalg og tidligere faglig sekretær i 3F København, har læst bogen. Han mener, at der er meget, de to er enige om, men også analyser han ikke er enig i:

– Jakob sætter fokus på en af tidens største udfordringer for fagbevægelsen, globaliseringen, og alt hvad det har medført, blandt andet i forhold til vandrende arbejdskraft. Han påpeger, at det er nødvendigt med en aktiv fagbevægelse, som skal kunne rumme alle de arbejdere, som kommer til Danmark, og at international solidaritet er vigtigt. Alt det er vi enige om.

– Men jeg synes ikke altid, han giver de rigtige svar på de udfordringer, vi står overfor nationalt og internationalt. Det gælder for eksempel i forhold til EU, som Jakob mener kan bruges i den kamp. Den analyse deler jeg ikke. Jeg ser EU som monopolernes redskab til at presse lønnen og sikre kapitalen maksimal profit, forklarer Jan Mathisen til Arbejderen.

Læsermødet afholdes onsdag den 22. maj klokken 16:30 hos Arbejderen, Hillerødgade 30A, 1. sal, København. Jakob Mathiassen vil præsentere sin bog, og Jan Mathisen vil udfordre nogle af hans synspunkter. Alle Arbejderens læsere er velkomne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. maj. 2019 - 09:19   23. maj. 2019 - 09:32

Debatmøde

bi@arbejderen.dk