21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 22 °C

S afviser kritik af nye dagpengeregler

Mister én måneds dagpenge

S afviser kritik af nye dagpengeregler

Som konsekvens af de nye dagpengeregler, som trådte i kraft 1. juli i år, mister flere hundrede arbejdsløse én måneds dagpenge. Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører mener, at de kan bare kan tage et job.

Fungerende beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Lennart Damsbo-Andersen.
FOTO: Steen Brogaard/Folketinget
1 af 1

312 medlemmer af 3F's a-kasse har siden 1. juli fået besked om, at deres dagpenge udløber, før de troede. Det er en konsekvens af de nye dagpengeregler, som trådte i kraft 1. juli i år.

Der er mulighed for at råde bod på det, for der er rigtig meget arbejde derude at få.
Lennart Damsbo-Andersen, 
fungerende beskæftigelsesordfører 

– Vi havde håbet, at det var færre, fordi vi er på vej ind i en højkonjunktur. Det er en øretæve, som står og venter på en væsentlig del af vores medlemmer, fordi mange har perioder, hvor de er inde eller ude af arbejdsmarkedet, siger forretningsfører i 3F's a-kasse, Eva Obdrup, til Jyllands-Posten.

De nye regler er en konsekvens af den dagpengereform, som blev vedtaget i 2015 af partierne i den nuværende regering samt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. 

En af de nye regler betyder, at arbejdsløse, der har modtaget dagpenge i mindst fire år inden for de seneste otte år, får kortet en måned af deres dagpengeret. Reglen har tilbagevirkende kraft.

>> LÆS OGSÅ: Mister en måneds dagpenge

Socialdemokraterne afviser fuldstændig, at det er et problem. Den arbejdsløse kan nemlig bare tage et job.

– Der er mulighed for at råde bod på det, for der er rigtig meget arbejde derude at få, siger fungerende beskæftigelsesordfører Lennart Damsbo-Andersen, til Jyllands-Posten.

07. aug. 2017 - 13:17   08. aug. 2017 - 12:36

Arbejdsløshed

bi@arbejderen.dk
Dagpengereform 2015

Her beskrives kort de mest centrale elementer i den dagpengereform, der blev vedtaget i 2015. Langt de fleste områder er fra den 1. juli 2017 trådt i kraft.

  • Man kan fremover optjene dagpengeret ved at opfylde et indkomstkrav. Genoptjening af ret til dagpenge sker fortsat i timer.

  • Dagpengesatsen beregnes fremover på baggrund af den bedste indkomst i op til 12 ud af de seneste 24 måneder.

  • Man kan forlænge sin ret til dagpenge. En løntime = to dagpengetimer. Forlængelsen trådte i kraft i januar 2017, men opgøres fremover i timer i stedet for uger. 

  • Dagpenge udbetales ikke længere for 4 eller 5 uger hver måned. Fremover udbetales der dagpenge for hele måneden. 

  • Man skal ca. en uge inden månedens udgang indsende et dagpengekort. Man må derfor gætte i forhold til månedens sidste dage.

  • A-kasserne skal kontrollere om oplysningerne på dagpengekortet, herunder "gættetimerne", stemmer overens med arbejdsgivernes indberetninger. Eventuel regulering enten i form af en efterbetaling eller en modregning sker efterfølgende.

  • Der indføres en karensdag hver fjerde måned, altså tre dage på et år – det vil sige et træk i udbetalingen svarende til én dags dagpenge. Man undgår karensen, hvis man har haft mere end 148 timers arbejde i 4-månedersperioden.

  • Man forbruger fremover af sin dagpengeret i timer, nemlig de timer man får udbetalt dagpenge for. Forbruget er hidtil blevet opgjort i uger. 

Kilde: Danske A-kasser