09 Dec 2018  

KBH: Spredte skyer, 4 °C

Politikere skal tage ansvar for ligeløn

Appel fra fagbevægelsen

Politikere skal tage ansvar for ligeløn

Forskellen mellem mænd og kvinders løn bliver ikke udlignet gennem aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Derfor må politikerne gribe ind og sikre, at vi får afskaffet uligelønnen, mener fagforbund.

Ifølge fremskrivninger vil der først være ligeløn om cirka 110 år, hvis udviklingen fortsætter i samme langsomme tempo som nu.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Ligelønsproblemet løser ikke sig selv. Forskellen mellem mænd og kvinders løn bliver ikke udlignet gennem aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Derfor må politikerne gribe ind og sikre, at vi får afskaffet uligelønnen i Danmark.

Lad 2017 være starten på den nye udvikling, hvor vi trin for trin gør lønforskellen mellem mandefag og kvindefag mindre.
Forbundsformænd i åbent brev

Sådan lyder appellen i et brev, sendt fra en kreds af fagforbund, bestående af BUPL, Socialpædagogerne, FOA samt Sundhedskartellet til Folketingets medlemmer. Alle 14 forbund mærker den danske uligeløn ved at have en klar overvægt af kvinder som medlemmer.

"Det vil være i hele Danmarks interesse, at vi får lagt det kønsbestemte arbejdsmarked bag os. Lad 2017 være starten på den nye udvikling, hvor vi trin for trin gør lønforskellen mellem mandefag og kvindefag mindre," lyder det i appellen fra de fire forbundsformænd, der står som afsendere.

Opret en pulje

Helt konkret opfordres politikerne til at øremærke en pulje til fordeling i de kvindedominerede grupper i den offentlige sektor, der har et lønefterslæb.

Folketinget skal gribe ind, fordi en afskaffelse af uligelønnen kun kan ske på bekostning af andres tilbageholdenhed, hvis opgaven bliver lagt hos arbejdsgivere og lønmodtagere på det offentlige område, mener fagforbundene.

Ifølge fremskrivninger fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd vil der først være ligeløn om cirka 110 år, hvis udviklingen fortsætter i samme langsomme tempo som nu. Det kan vi ikke leve med, understreger formændene.

Ny overenskomst i 2018

De offentligt ansattes fagforeninger skal forhandle ny overenskomst i 2018. Forhandlingsfællesskabet, der består af 51 fagforbund, inklusiv forbundene i Sundhedskartellet vil udtage deres generelle krav til arbejdsgiverne på et repræsentantskabsmøde den 11. december. Men allerede nu diskuteres kravene i de enkelte forbund.

>> LÆS OGSÅ: Løn bliver OK-tema

Da Sundhedskartellet havde samlet tillidsrepræsentanter fra sine 11 medlemsorganisationer til såkaldt Kick-off-konference den 9. juni, lød det sådan fra Grete Christensen, der er formand for forhandlings- og samarbejdsfællesskabet:

– Vi bliver et fattigere samfund, når vi slækker på velfærden. Derfor vil jeg foreslå politikerne, at de aflyser skattelettelserne og i stedet bruger det økonomiske råderum til at gøre noget for velfærden. De skal sørge for at løfte lønnen, især i de kvindedominerede fag.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. sep. 2017 - 13:30   12. jan. 2018 - 10:39

Ligeløn

bi@arbejderen.dk