04 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Nu skal vi have forbedringer på alle skoler

Ekstraordinær lærerkongres

Nu skal vi have forbedringer på alle skoler

I kølvandet op OK18 går Danmarks Lærerforening efter, at alle medlemmer skal opleve forbedringer i dagligdagen. Kongres har lagt en strategi frem mod OK-forhandlingerne i 2021.

Arbejdstid har været et omdiskuteret emne på samtlige kongresser i Danmarks Lærerforening - ikke mindst siden 2013, hvor flere ugers lockout af lærerne blev stoppet af et politisk indgreb og Lov 409.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Lærernes ja til overenskomstaftalen på det kommunale område skal bruges til at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne rundt om på alle landets folkeskoler.

Det siger Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening (DLF), til Arbejderen.

Vi skal have skabt et nyt samarbejde og en ny arbejdstidsaftale til gavn for lærerne.
Gordon Ørskov Madsen, DLF

OK18 endte som bekendt uden, at lærerne fik deres mest brændende ønske om en arbejdstidaftale igennem.

>>LÆS OGSÅ: Skuffelse over læreraftale præger mange faggrupper

I stedet har de fået en overenskomst, der, lidt forenklet sagt, er skruet sammen af to dele: En undersøgelseskommission med efterfølgende periodeforhandling mellem DLF og Kommunernes Landsforening om dens resultater, og "Ny start", der dækker over et samarbejde mellem kommuner og lærerkredse om at udvikle folkeskolen lokalt og skabe bedre rammer for lærere og elever.

Vil ikke sidde på hænderne

DLF har imidlertid ikke tænkt sig at sidde på hænderne og vente på, at kommissionen afslutter sit arbejde med udgangen af 2019 eller til de næste overenskomstforhandlinger i 2021, forsikrer Gordon Ørskov Madsen:

– Overenskomstaftalen lægger vægt på at forbedre samarbejdet i de enkelte kommuner og ude på hver enkelt skole, og det vil vi lægge os i selen for også sker. 

På en ekstraordinær kongres den 7. juni diskuterede de delegerede, hvordan de næste tre år - med afsæt i overenskomsten - kan bruges mest konstruktivt. En række initiativer er sat på skinner.

I august holder forbundet først et seminar for hovedstyrelsen og senere en konference for formænd og næstformænd fra de lokale lærerkredse. Møderne skal bruges til at arbejde med lokale planer og initiativer på baggrund af overenskomstresultatet.

– Til oktober, når vi holder ordinær kongres, følger vi op og lægger spor ud for at forberede os bedst muligt på den forhandling, der ligger, når kommissionen har afsluttet sit arbejde.

Hvad vil vi selv have

Kommissionens opgave går ud på blandt andet at undersøge lærernes arbejdsforhold med særligt fokus på deres arbejdstid. På baggrund af undersøgelserne kommer kommissionen i slutningen af 2019 med anbefalinger og konkrete forslag til en ny arbejdstidsaftale.

– Rapporten bliver udgangspunktet for de konkrete forhandlinger mellem DLF og Kommunernes Landsforening, der så starter i 2020. Vi skal være loyale overfor kommissionens anbefalinger, men også gøre vores egne overvejelser om hvad, vi mener, en ny arbejdstidsaftale skal indeholde. Et vigtigt element i den proces bliver inddragelse af medlemmerne, mener Gordon Ørskov Madsen.

Medlemmernes frustrationer

DLF's hovedledelse er ifølge udvalgsformanden meget bevidst om, at medlemmernes ja til overenskomsten uden arbejdstid favner mange forskellige holdninger men også forventninger om at aftalen fører til mærkbare og positive forbedringer.

>>LÆS OGSÅ: Tre år mere med forhadt lov og en kommission

– Vi har været igennem en ørkenvandring i fem år og har måttet kæmpe fra hus til hus ude i kommunerne for at lave lokalaftaler eller bløde op på konsekvenserne af den lovdikterede arbejdstid. Vi er fuldstændig klar over, at der er en frustration over, at vi heller ikke denne gang er nået i mål.

– Derfor skal det her give resultater. Vi skal have skabt et nyt samarbejde og en ny arbejdstidsaftale til gavn for lærerne, slår Gordon Ørskov Madsen fast.

Kredsene er i gang

Flere af kredsene er allerede i gang. Formand for Hillerød Lærerkreds Zacharias Anders Jensen fortæller til Arbejderen, at de går efter at erstatte et såkaldt forståelsespapir med en egentlig lokalaftale, og at de ønsker at få det maksimale antal undervisningstimer ned. I dag ligger det på gennemsnitligt 750, men dækker over, at nogle har 790 eller flere.

I Roskilde Lærerkreds samles kredsbestyrelsen i disse dage til seminar for at diskutere, hvordan medlemmerne kan involveres.

– Vi skal ud på skolerne, snakke med medlemmerne og holde møder, siger formand Tina Svarre Hasselager.

Hun oplever nye toner fra KL's side. KL har således sendt besked ud til borgmestrene med opfordring til, at de går ind i en konstruktiv dialog med lærerne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. jun. 2018 - 08:14   14. jun. 2018 - 14:18

Arbejdstid

noc@arbejderen.dk